Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 49, grudzień 2014

biuletyn.kiak.49.12.2014Powierzajmy nasze dzieło Bożej Opatrzności

Ten najnowszy biuletyn dotrze do Państwa z pewnością już po świętach, na przełomie roku i dlatego pragnę przekazać najlepsze życzenia na rozpoczynający się Nowy 2015 Rok. Myślę, że odnosząc się do bliższej i dalszej przyszłości wszyscy pragniemy, aby przede wszystkim były to spokojne czasy.

Wydarzenia minionego roku, konflikty zbrojne rozgrywające się prawie po sąsiedzku,  na Ukrainie, oraz  te na Bliskim Wschodzie, których ofiarą padły tysiące ludzi, w tym bezbronni starcy, kobiety i dzieci, gdzie szczególnych prześladowań doświadczają chrześcijanie, każą nam przede wszystkim zwrócić się do Boga z wielkim wołaniem i modlitwą o pokój. Nie możemy być pewni spokoju w naszej Ojczyźnie, w naszych domach, gdy na świecie nadal jest tyle punktów zapalnych, gdzie każdego dnia giną niewinni ludzie.

Podczas niedawnej konferencji w Sejmie, jej prelegenci, kreśląc sylwetkę św. Jana Pawła II, charyzmatycznego przywódcy duchowego, wielkiego autorytetu i wybitnego męża stanu, zwracali uwagę na Jego wkład w  rozwój wydarzeń społeczno-politycznych w wymiarze globalnym. Papież potępiał wojny jako metodę rozwiązywania problemów międzypaństwowych. Często mówił, że z ?wojny wyrośnie inna wojna?. Aktualne wydarzenia potwierdzają słuszność jego stanowiska. Dlatego też w Kierunkach Działań Akcji Katolickiej na rok 2015, w dziale Formacja, wpisaliśmy punkt ?Przypomnienie Orędzia Fatimskiego?. Jej tajemnice wyryły swój mocny ślad na pontyfikacie św. Jana Pawła II. Będąc ich powiernikiem papież zawierzył Niepokalanemu Sercu Maryi ludzi i narody.

Jestem przekonana, że w osobie świętego papieża, naszego rodaka, otrzymaliśmy możnego patrona. Za Jego wstawiennictwem prośmy Boga i Najświętszą Maryję Pannę o pokój dla naszego kraju i dla świata. Módlmy się o nienaruszalność naszych rodzin poddawanych próbom politycznych presji na ich naturalny kształt, status i kondycję. Szukajmy w Jego osobie wsparcia w działaniach, jakie winniśmy podejmować wypełniając obowiązek obywatelskiej, rozumnej troski na rzecz dobra wspólnego.

Jako członkowie Akcji Katolickiej, organizacji, która odrodziła się na wyraźne życzenie Ojca Świętego, pokładajmy wielką nadzieję w Jego orędownictwo również w naszych sprawach. Tak umocnieni możemy pewniej wstępować w Nowy Rok, który stawia przed nami tyle wyzwań, zwłaszcza II Krajowy Kongres, od którego dzielą nas już tylko miesiące. Powierzajmy to dzieło Bożej Opatrzności w  codziennej modlitwie, aby spełniło pokładane w nim oczekiwania dalszego wzrostu i umocnienia Akcji Katolickiej. Abyśmy z nadzieją i odwagą wstępowali w kolejną, trzecią już dekadę działalności stowarzyszenia, którego misją jest wspieranie Kościoła i troska o sprawy ojczyste.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK