Boże Narodzenie 2014 – Życzenia

Boże Narodzenie 2014 r.

BozeNarodzenie2014.2Trochę grzeczności w przyjaciół gronie.
Czasem słów kilka w cudzej obronie.
Trochę szczerości wobec sąsiada.
Trochę pomocy, gdy ktoś upada.
Trochę pochwały komuś za życia,
a także obcych błędów ukrycia.
Nad ?własnym ja? trochę kontroli.
Trochę współczucia, gdy kogoś boli.
Trochę Krwi Zimnej w nieszczęścia chwili.
Trochę Czci dla tych, co wiek przeżyli.
Trochę mniej wzgardy, dla tych co mali.
I trochę serca, nie z samej stali.
Trochę mniej cenić własne cierpienia,
Za to bliźniemu ulżyć brzemienia.
Trochę ustępstwa, dla tych co nasi.
Trochę rozsądku, nienawiść gasi.
Trochę poświęceń, trochę miłości,
A szczęście w każdym miejscu zagości.

Adwentowe rady
(Tekst z dawnej wieży kościoła
w Paczółtowicach k. Krzeszowic)

 

Dopełnia się czas adwentowego pielęgnowania najpiękniejszego daru w życiu człowieka ? Daru Życia Bożego.

Dziękujemy Bogu za Jego łaskę, dzięki której potrafiliśmy odnowić w naszych sercach pragnienie podążania Bożymi drogami i niesienia innym Bożej Światłości. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia napełni bogatymi darami łaski i umocni nadzieję w skuteczne realizowanie się Bożych Planów i zwycięstwo Bożej Prawdy.

 

Bp Marek Solarczyk                                                                                                               Halina Szydełko
Krajowy Asystent Kościelny                                                                                               Prezes Zarządu KIAK
Akcji Katolickiej