Haniebna rezolucja

 

Parlament Europejski przegłosował przyjęcie rezolucji (tzw. Raport Lunacek) postulującej przyznanie szerokich przywilejów osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym (LGBTQ) w kwestii adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych, zawierania tzw. związków małżeńskich.

Czytaj więcej na stronie – html1.

(bu)

05-02-2014