Idźmy głosować. Głosujmy z rozwagą.

Jak zawsze przed ważnymi wyborami Akcja Katolicka  zwraca się do Polaków wyznających chrześcijański system wartości z przypomnieniem o obowiązku obywatelskim  jakim jest głosowanie. Przypominamy, bo praktyka powyborcza pokazuje, jak z roku na rok  słabnie zainteresowanie społeczeństwa możliwością oddziaływania na sprawy publiczne toczące się w kraju. Nie jest to czas i miejsce, aby dociekać, dlaczego tak się dzieje. Ale na pewno trzeba mówić o tym, jak ważny jest każdy głos, jak potrzebna jest Wasza obecność przy urnach  wyborczych w niedzielę, 25 maja. Głosujmy w sposób nieprzypadkowy, lecz przemyślany, nie dla zabawy, lecz z poczuciem odpowiedzialności. Każdy głos ma znaczenie. Wszystkie decyzje zapadające w kraju, czy w Brukseli są wypadkową naszych głosów, naszej woli, lub jej braku.

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego mają ogromne znaczenie dla Polski i Polaków. Tam bowiem zapadają decyzje, których skutki wszyscy odczuwamy. Te pozytywne, dotyczące przekazywanych nam funduszy, które unowocześniają gospodarkę kraju i  te negatywne, jakimi jest unijne prawodawstwo narzucające krajom UE regulacje godzące w chrześcijański światopogląd i tradycyjne wartości. Myślę, że uważni obserwatorzy społecznej polityki unijnej nie mogli nie dostrzec faktu uchwalenia rezolucji godzących w prawo do życia nienarodzonych, aprobujące związki homoseksualne, adopcję dzieci przez takie pary, uderzające  w małżeństwo i  rodzinę w jej naturalnym, normalnym wymiarze, promujące ?cywilizację? śmierci.

Nie ulega wątpliwości, że właśnie tam, w Brukseli, w strukturach UE toczy się walka o przyszłość starego kontynentu, o  duchowość jego społeczeństwa. Od nas, od naszej woli, naszych głosów zależy skład nowego Parlamentu Europejskiego. To my decydujemy, czy poślemy tam wykreowanych przez media celebrytów, egoistycznych graczy politycznych, czy ludzi sprawdzonych, wartościowych, cieszących się społecznym zaufaniem, gwarantujących Europie i Polsce obronę fundamentalnych zasad szanujących człowieka, uznających jego prawo do godnego życia od poczęcia aż do śmierci, nie poddających społeczeństwa szkodliwym eksperymentom wywodzącym się z ideologii gender.

Nie możemy dopuścić, aby Europarlament nadal był zdominowany przez osoby walczące z Kościołem, inicjujące procesy legislacyjne sprzeczne z integralnym pojmowaniem ludzkiej natury, burzące fundament społeczeństwa opartego o zdrową i silną rodzinę.

Idźmy głosować, głosujmy z rozwagą kierując się dobrem Polski i polskich rodzin.

                                                                                              W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
 Halina Szydełko

Warszawa, 17 maja 2014 r.