Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Zjazd Katolicki w Londynie.

W sobotę 14 czerwca br. w Londynie, w ośrodku White Eagle  na Balham, odbył się Zjazd Katolicki połączony z 67. Walnym Zebraniem Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej (IPAK) w Anglii i Walii.

Na zaproszenie prezesa IPAK Zenona Handzla do Londynu przybyli przedstawiciele Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce: wiceprezes Zbigniew Trybuła i członek Zarządu Urszula Furtak. Goście z Polski przekazali życzenia i pozdrowienia zapewniając o utrzymaniu wzajemnych kontaktów. Zaprosili także członków IPAK na II Kongres Akcji Katolickiej w Polsce do Krakowa w 2015 roku.

W spotkaniu organizowanym przez IPAK pod protektoratem Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prałata Stefana Wylężka i proboszcza parafii Chrystusa Króla na Balham w Londynie ks. prałata Władysława Wyszowadzkiego, uczestniczyło sześćdziesiąt pięć osób. W czasie obrad referat ?Zaangażowanie chrześcijanina w życie polityczne? wygłosiła przybyła z Polski prof. Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Ciekawie przedstawiony temat zakończył się interesującą dyskusją.

Po zakończeniu obrad przybyli na Zjazd uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej w kościele Chrystusa Króla. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej dziękowali Bogu za wszelkie dobro, prosząc o dalsze błogosławieństwo w pracy apostolskiej dla członków Akcji Katolickiej w Anglii, Walii i w Polsce.

Zbigniew Trybuła

patrz – galeria
002Zjazd Katolicki w Londynie.2014-06-14