Konferencja: „Jedność Jezusa Chrystusa” – relacja

Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej 10 stycznia 2014 r. gościła Prezes KIAK Panią Halinę Szydełko. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. w kościele Św. Rocha w Białymstoku, którą celebrował Asystent AIAK Archidiecezji Białostockiej Ks. Tadeusz Żdanuk. Okolicznościowe spotkanie z Zarządem AIAK oraz członkami Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej dopełniło rodzinne kolędowanie, jakie zaprezentowało sześciu synów członka Zarządu AIAK p. Antoniego Korzenieckiego.

Podczas spotkania mówiono o zadaniach zrealizowanych przez Akcję Katolicką na Podlasiu oraz o tegorocznych planach.  Prezes KIAK  przedstawiła sytuację Akcji Katolickiej w Polsce, mówiła o tożsamości katolików świeckich oraz podejmowanych działaniach z uwzględnieniem roli AK w życiu społeczno-politycznym.

11 stycznia członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej uczestniczyli w Zjeździe Kolędowym duszpasterzy i katechetów Archidiecezji Białostockiej pod hasłem „Jedyność Jezusa Chrystusa” zorganizowanym przez Międzywydziałową Katedrę Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Konferencję rozpoczął Metropolita Białostocki JE Arcybiskup Edward Ozorowski. Konferencję prowadził ks. dr hab. Andrzej Proniewski kierownik Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku. Referat na temat ?Tożsamość katolików świeckich i ich misja w głoszeniu Jezusa Chrystusa? wygłosiła Prezes KIAK Pani Halina Szydełko. Zwróciła uwagę na liczne prawa, które nie zawsze właściwie wykorzystujemy, co powoduje  negatywne skutki. W swym wystąpieniu odniosła się do prawo do życia, do godnego życia, pracy, kultury oraz wynikających z nich obowiązków, o których mamy przypominać zwłaszcza rodzicom. Wskazała również na liczne zagrożenia, w tym ekspansję szkodliwych ideologii. Podawała przykłady działań Akcji Katolickiej w Polsce w trosce o dobro wspólne, wartości chrześcijańskie, dotyczące obrony godności człowieka. Akcentowała potrzebę solidnej wiedzy, by  argumentować kompetentnie i merytorycznie. Zwracała uwagę, że zadaniem katolików jest także włączanie się w różne struktury władzy, by również w tych środowiskach stawać się świadkami Chrystusa. Zakończyła wystąpienie zachęcając do odważnego działania, by nie dać się zniechęcić. Ks. bp. Wiesław Śmigiel w swoim wystąpieniu – ?Jak głosić Chrystusa? ? mówił: –  trzeba głosić z nową mocą i przekonaniem. Trzeba przepowiadać Ewangelię radośnie, z pełnym zaangażowaniem, zwięźle, odważnie, nie poddając się presji niektórych środków przekazu medialnego i atrakcyjnie odwołując się do obrazów ewangelicznych.

Relacja z fotografiami – ikona_pdf2 

Teresa Niewińska, Prezes AIAK Archidiecezji Białostockiej; 13-01-2014

patrz galeria