Książka godna polecenia. Ks. bp dr hab. Mariusz Leszczyński ?W służbie ewangelizacji. Szkice z historii Kościoła w Polsce XX wieku?

Nakładem Towarzystwa Naukowego KUL ukazała się nowa książka ks. bpa dr hab. Mariusza Leszczyńskiego zatytułowana ?W służbie ewangelizacji. Szkice z historii  Kościoła w Polsce XX wieku?.

Najnowsza publikacja biskupa pomocniczego diecezji zamojsko-lubaczowskiej, a także asystenta kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce w poprzedniej kadencji, oceniana jest jako duchowe i osobiste podejście autora do misji ewangelizacji i szczególnej siły Ducha Świętego, towarzyszącego działaniom ewangelizacyjnym podejmowanym na terenach archidiecezji lwowskiej, a później diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Autor wskazuje na rolę, jaką spełnili w tym procesie kardynał Karol Wojtyła, bp prof. Marian Rechowicz oraz ks. infułat Stanisław Cały. To właśnie oni,  świadkowie Ewangelii, a także liczni inni duchowni oraz katolicy świeccy, są bohaterami  tej książki. Jest tam również rozdział o Akcji Katolickiej  w Polsce w latach 1945-1953.

Warto podkreślić, że biskup Mariusz Leszczyński, historyk i duszpasterz, jest autorem ok. 300 publikacji. Szczególnie ważne w jego dorobku są książki: Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego (Lublin-Pelplin 1996), Karol Wojtyła-Papież Jan Paweł II na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej 1948-1999 (Zamość 2001), Święci i błogosławieni oraz kapłani zamęczeni w latach 1939-1945 na Ziemi Zamojsko-Lubaczowskiej (Zamość 2002), Szkice o Akcji Katolickiej (Warszawa-Zamość 2006), Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w granicach Polski 1944-1992 (Lublin 2011) oraz najnowsza pozycja – W służbie ewangelizacji ? Szkice z historii Kościoła w Polsce XX wieku (Lublin 2014).

zobacz – W służbie ewangelizacji. Szkice z historii  Kościoła w Polsce XX wieku