Międzynarodowo na Jasnej Górze

21 czerwca br. odbędzie się Ogólnopolska  Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Wzorem lat ubiegłych tegoroczna pielgrzymka rozpocznie się w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny, gdzie jej uczestników powitają metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko i Krajowy Asystent Kościelny ? biskup Marek Solarczyk.

Następnie delegacje ze wszystkich diecezji w uroczystej procesji przejdą pod szczyt Jasnej Góry, aby wziąć udział w uroczystej Mszy św., której przewodniczyć będzie biskup Marek Solarczyk. W tym roku spotkanie Akcji Katolickiej z Jasnogórską Panią będzie wyrazem wdzięczności za kanonizację dwóch wielkich papieży ? św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii uczestnicy pielgrzymki odnowią przyrzeczenie Chrztu św.

Honorowymi gośćmi uroczystości będą: Maria Grazia Tibaldi ? sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz ks. dr Jacek Uliasz dyrektor Instytutu Teologicznego ze Lwowa, a zarazem asystent kościelny Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego, którzy zostaną uhonorowani najwyższym odznaczeniem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, medalem ?Za Dzieło Apostolstwa?. Obecne będą delegacje stowarzyszenia z Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

W przeddzień pielgrzymki, 20 czerwca, w Wyższym Seminarium Duchownym odbędzie się konferencja pod hasłem ?Zło Dobrem Zwyciężaj?. Jej uczestnicy wysłuchają wykładów: dr hab. prof. UKSW Marii Ryś – ?Cywilizacja miłości odpowiedzią na cywilizacji śmierci? oraz dr. Pawła Kwasa – ?Budujmy dialog ? uwarunkowania dobrej komunikacji interpersonalnej?. Wieczorem, uczestnicy konferencji wezmą udział w Apelu Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Nocne czuwanie poprowadzą członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.

Bożena Ulewicz, Członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediami

o pielgrzymce:
informacja – html1; program – ikona_pdf2