Nadzieja na spotkanie w wieczności.

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień szczególny, dzień zadumy nad przemijaniem, ale także radości, której źródłem jest wiara w świętych obcowanie, wiara w ciała zmartwychwstanie, wiara w żywot wieczny.  Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do dążenia do świętości. Wzorem takich postaw są święci, których Kościół wspomina i czci podczas  Wszystkich Świętych. Święci są nam potrzebni także jako nasi orędownicy, bracia, którzy nas wspierają swoją modlitwą i troską.

Św. Jan Paweł II w  liście apostolskim ?Novo millennio ineunte? napisał, że ?świętość jest to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego?. Wielokrotnie papież starał się nam pokazać, że świętym może zostać każdy z nas. Dowodem na to są liczne beatyfikacje i kanonizacje ogłoszone przez Ojca Świętego w czasie jego pontyfikatu. Warto pamiętać, że wśród beatyfikowanych są osoby świeckie związane z Akcją Katolicką ? bł. Pier Giorgio Frassati, bł. Alberto Marvelli, bł. Pina Suriano z Włoch oraz kapłan ? bł. Piotr Tarrés i Claret z Hiszpanii. W tym gronie jest również nasz rodak i patron ? bł. Stanisław Maria Starowieyski.

Podczas beatyfikacji w Loreto, 5 września 2004 roku, św. Jan Paweł II powiedział do zgromadzonych licznie członków Akcji Katolickiej: ?Waszym zadaniem, jako ludzi świeckich, jest dawać świadectwo wierze przez rozwijanie właściwych wam cnót, takich jak: wierność i miłość w rodzinie, rzetelność w pracy, wytrwałość w służbie wspólnemu dobru, solidarność w stosunkach społecznych, pomysłowość w tworzeniu dzieł służących ewangelizacji i pełnemu rozwojowi człowieka. Macie również ukazywać ? w ścisłej jedności z pasterzami ? że Ewangelia jest aktualna i że wiara nie izoluje wierzącego od historii, lecz jeszcze bardziej z nią wiąże. Odwagi, Akcjo Katolicka! Niech Pan prowadzi cię drogą odnowy! Niepokalana Dziewica z Loreto otacza cię swą czułą opieką, Kościół patrzy na ciebie z ufnością, Papież cię pozdrawia, wspiera i z serca ci błogosławi. Dziękuję ci, Włoska Akcjo Katolicka!?

Następnego dnia po Wszystkich Świętych obchodzimy Dzień Zaduszny, kiedy wspominamy naszych zmarłych i modlimy się za nich. Te listopadowe dni to czas odwiedzania cmentarzy, zapalania zniczy na grobach naszych bliskich, to czas zadumy nad nieuniknionym przemijaniem życia, ale przede wszystkim wiary i nadziei na spotkanie w wieczności z Bogiem i wszystkimi, którzy nas poprzedzili w drodze ku niebu.

patrz – galeria
nadzieja na spotkanie w wiecznosci2014

foto.: Marta Ciembronowicz