Nasi przestawiciele

1W grudniu ubiegłego roku rozpoczęła nową kadencję w odnowionym składzie Krajowa Rada Katolików Świeckich. Weszło do niej, jako delegaci swoich metropolitów, czworo członków Akcji Katolickiej.

Bożena Ulewicz (archidiecezja warmińska) Kazimierz Kryla (archidiecezja przemyska) są członkami Zarządu KIAK, natomiast Edwin Koźniewski (archidiecezja białostocka) i Artur Dąbrowski(archidiecezja częstochowska) wchodzą w skład Rady KIAK.

Miło jest mi zakomunikować, że podczas spotkania KRKŚ odbytego w dniu 22 lutego br. w Warszawie, członkowie gremium wybrali prezydium Rady. Prezesem został Kazimierz Kryla, zastępcą Jacek Kurek z archidiecezji katowickiej, sekretarzem dotychczasowa prezes – Alina Petrowa-Wasilewicz.

Serdecznie gratuluję wszystkim, a w sposób szczególny przedstawicielom Akcji Katolickiej, którym życzę owocnej pracy w Radzie mającej za zadanie promowanie postawy aktywnego zaangażowania świeckich katolików w Kościele i w życiu społecznym.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK

25-02-2014