O młodych w Europie i przyszłości Europejskiego Forum Laikatu

Mszą św. pod przewodnictwem abp Ugo Ughi ? asystenta kościelnego włoskiej Krajowej Rady Katolików Świeckich (CNAL), w dniach 26 ? 29 czerwca, w Sassone k. Rzymu, rozpoczął się zjazd krajowych delegacji wchodzących w skład Europejskiego Forum Laikatu (ELF). Wzięło w nim udział ok. 70 osób reprezentujących 17 krajów (w tym Polskę).

Otwarcia studyjnej części zgromadzenia, odbywającego się pod hasłem ?Przyszłość młodzieży widziana z chrześcijańskiej perspektywy? dokonał przewodniczący ELF, pan Peter Annegarn z Belgii. Gośćmi tej części konferencji były reprezentujące gospodarzy panie : prof. Paola Dal Toso – sekretarz generalny CNAL i Chiara Finocchietti z Akcji Katolickiej, które przekazały pozdrowienia od swoich macierzystych organizacji.

W piątek uczestnicy forum wysłuchali kilku wykładów. Przedstawiciele organizacji katolików świeckich z Niemiec (ZDK) Dirk Tänzler i Jose Ibanez mówili o aktualnej sytuacji młodzieży niemieckiej, w tym hiszpańskojęzycznej, pod kątem ich udziału w społeczeństwie obywatelskim. Z dużym realizmem poddali ocenie stan zaangażowania  młodych ludzi w działalność społeczną, nie tylko związaną ze środowiskiem instytucji i organizacji kościelnych. Dirk Tänzler, przewodniczący Związku Katolickiej Młodzieży Niemiec (BDKJ), liczącej 650 tys. osób organizacji, przedstawił interesujący raport pn. ?Sinus Jugendstudie u18?, z którego wyłonił się mało optymistyczny obraz młodzieży obojętnej religijnie, a czasami wręcz kontestującej Kościół i wiarę. Raport został przygotowany w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród młodzieży szkolnej z rodzin nie tylko katolickich, lecz również protestanckich i muzułmańskich. Autorzy raportu położyli szczególny nacisk na określenie społecznych uwarunkowań współczesnej młodzieży niemieckiej, jej nadziei i oczekiwań związanych ze statusem społecznym, potrzebami edukacyjno – kulturalnymi oraz ambicjami zawodowymi. Z ankiety wynika również, że młodzi ludzie nie interesują się polityką, nie angażują się w akcje społeczne bo są zbyt skoncentrowani na sobie.

Zdaniem Tänzlara nie da się nawiązać porozumienia ze współczesną młodzieżą bez poznania  jej zainteresowań i pasji. Dopiero w oparciu o tę wiedzę można zacząć odbudowywać świat tradycyjnych wartości i aktywizować młodych zachęcając do włączania się w życie społeczności lokalnych oraz działalność polityczną. Jose Ibanez, urodzony w Hiszpanii, ale od lat mieszkający w Niemczech, przedstawił informację o życiu społeczności hiszpańskojęzycznej wywodzącej się nie tylko z Hiszpanii, lecz również z Meksyku i krajów Ameryki Południowej. Podkreślił, że współcześni imigranci to w 25 proc. osoby po wyższych studiach o określonych ambicjach zawodowych. Pozostali, zwłaszcza nielegalni imigranci, potrzebują różnych form wsparcia zaczynając od nauki języka niemieckiego po różnorodną pomoc społeczną. Warto zwrócić uwagę, że obok Polaków jest to druga tak znaczna grupa imigrantów tej samej grupy językowej i związana z Kościołem katolickim. Bez wątpienia są mocniej osadzeni w tradycji chrześcijańskiej niż wielu rdzennych obywateli niemieckich.

Kolejny wykład zaprezentowała Ellen van Stichel z Wydziału Teologii i Studiów Religijnych Uniwersytetu w Leuven, która na problematykę dotyczącą młodzieży spojrzała z perspektywy w Nauki Społecznej Kościoła i wybranych papieskich encyklik: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Po południu uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień reprezentującej COMECE Johanne Touzel i Luize Alfarano z włoskiej Akcji Katolickiej (ACI). Pierwsza przedstawiła historię, strukturę oraz aktualne inicjatywy Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Natomiast Alfarano zaprezentowała inicjatywy ACI nakierowane na pomoc młodym ludziom, zwłaszcza w znalezieniu pracy, co obecnie jest jednym z wyzwań w większości krajów europejskich. Działalność pomocową Włosi łączą z formacyjną chrześcijańską swoich beneficjentów.

Po południu odbyło się posiedzenie statutowe ELF poświęcone omówieniu aktualnej sytuacji organizacji. Jej początki łączą się z  Europejskim Kongresem Apostolstwa Świeckich, który miał miejsce w Kopenhadze w roku 1960. Forum powstało dzięki staraniom laikatu Belgii, Holandii oraz przedstawicieli Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii Obecnie w skład ELF wchodzą reprezentacje 20 krajów desygnowane przez Konferencje Episkopatów. Warunkiem obecności w forum jest również opłacanie rocznych składek członkowskich, których wysokość, w zależności od kraju kształtuje się od ponad 100 do ponad 1000 Euro. W planach ELF na najbliższy okres znajdują się takie cele jak: zwiększenie wiarygodności organizacji, poprawa racji z mediami, współpraca z innymi Kościołami i strukturami chrześcijańskimi w wymiarze również międzykontynentalnym. ELF ma nadzieję na lepsze kontakty z Papieską Radą ds. Świeckich. Liczy także na dalszą współpracę z niemiecką fundacją Renovabis.

W sobotę, 28 czerwca odbyły się wybory nowych władz. Przewodniczącym został ponownie Peter  Annegarn, a w skład Komitetu Sterującego weszli: Włodzimierz Mier-Jedrzejowicz ( rekomendowany m.in. przez Instytut Polski Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii ), Elwira Polynevskaya z Białorusi,  Josian Caproens z Belgii, Klaissle Birgit z Niemiec, Camino Ca?ón Loyes z Hiszpanii i Melchior Kanyamibwa ze Szwajcarii.

Bożena Ulewicz

patrz – video: film2
patrz – galeria (za: https://www.dropbox.com)

001O mlodych w Europie i przyszlosci Europejskiego Forum Laikatu.2014-06-29