Ogólnopolski Konkurs AK w Polsce we współpracy z TV Polską S.A.: ?Napisz błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”

JPopieluszko-medalKrajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. organizują Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem: ?Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”.

Celem konkursu  jest: przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej błogosławionego.

Serdecznie dyrektorów szkół, nauczycieli, katechetów, katechetów przede wszystkim dzieci i młodzież do podjęcia tego wyzwania. Regulamin konkursu w załączniku.

regulamin – ikona_pdf2 

etap trzeci ? ogólnopolski – zakończy się 24 listopada 2014 r.