Pan Bóg daje nam czas, żeby zabierać głos – rekolekcje Rady KIAK

W dniach 14-16 bm., w Warszawie, spotkali się  na swych dorocznych rekolekcjach delegaci diecezjalnych struktur Akcji Katolickiej, będący członkami Rady Krajowego Instytutu AK, oraz diecezjalni asystenci kościelni stowarzyszenia. Rekolekcje wygłosił ks. bp Marek Solarczyk przyjmując jak główną myśl swych rozważań słowa z przypowieści o synu marnotrawnym: ?Moje dziecko! Wszystko Moje do ciebie należy? (Łk 15, 31).

W sobotę odbyło się również posiedzenie Rady KIAK, podczas którego delegaci przyjęli kierunki działania i plan finansowy na rok 2015. Zatwierdzono także kalendarium na przyszły rok, którego najważniejszym punktem jest II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej, który odbędzie się w Krakowie w dniach 17-20 września.  Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko oprócz dokumentów statutowych i programowych omówiła również najważniejsze inicjatywy i działania stowarzyszenia z ostatnich miesięcy.

W rekolekcjach udział wzięło ponad 50. delegatów oraz 20. asystentów diecezjalnych. Posiedzeniu Rady przewodniczyło prezydium  w składzie: Krzysztof Kozłowski (diec. warszawsko-praska) – przewodniczący, Stanisława Gawlik (diec. kielecka) – wiceprzewodnicząca i Bożena Kwitowska (diec. tarnowska) – sekretarz.

Biskup Marek Solarczyk podsumował swoją ponad roczną kadencję asystenta kościelnego stowarzyszenia  odnosząc się do ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w tym czasie. Odnosząc się do przyszłości powiedział: – Wyzwania jakie stawia przed nami świat, przed którymi stajemy, są pewną podpowiedzią do wytyczania celów naszych działań. Pan Bóg daje nam czas i mówi ? po to jesteście, żeby zabierać głos. Okazując otwartość na to, co nas otacza, ważne, żebyśmy nie zmarnowali tego, co przed nami.

Prezes Halina Szydełko w imieniu Zarządu i Rady przywitała także nowych delegatów i księży asystentów: Bogusława Cieślę (diec. rzeszowska), Marię Dzierżanowską (diec. drohiczyńska), Danutę Figielę ( archdiec. przemyska ), Alicję Kędzię ( diec. kaliska ) oraz ks. Andrzeja Blewińskiego (archdiec. łódzka), ks. Romana Dworackiego (archdiec. poznańska), ks. Sławomira Kęszkę (diec. kaliska) i ks. Piotra Rożyka (archdiec. katowicka).

Podczas Mszy św. uczestnicy rekolekcji modlili się w intencji dobrych wyborów do struktur samorządowych. (bu)

zdjęcie powiększ – kliknij
Pan Bóg daje nam czas, żeby zabierać głos.2014-11-16_001 Pan Bóg daje nam czas, żeby zabierać głos.2014-11-16_002

Pan Bóg daje nam czas, żeby zabierać głos.2014-11-16_003 Pan Bóg daje nam czas, żeby zabierać głos.2014-11-16_004

foto.: Elżbieta Kaczmarek