Pielgrzymka AK na Jasną Górę. Z ufnością w Boga i Jego moc.

Od powitania przez abp. Wacława Depo rozpoczęła się w bazylice Świętej Rodziny  Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę (21.06.2014). ?Dziękuję za to, że tu jesteście? – powiedział metropolita częstochowski nawiązując do pamiętnych słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych w czerwcu 1979 roku w Częstochowie, a następnie odnosząc się do tego wydarzenia.

Prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko również nawiązała do św. Jana Pawła II przypominając, że to papieżowi Akcja Katolicka zawdzięcza swoje odrodzenie instytucjonalne w latach 90-ch minionego stulecia. Odnosząc się do tego faktu przypomniała o zaplanowanym na rok przyszły II Kongresie stowarzyszenia i dokonała podsumowania ważniejszych inicjatyw diecezjalnych i parafialnych. Nawoływała do podejmowania nowych zadań i pozyskiwania nowych członków. Ponieważ kongres odbędzie się tuż przed 20. rocznicą  reaktywowania Akcji Katolickiej, niech to podsumowanie będzie także rachunkiem sumienia jako wyraz dojrzałej troski o przyszłość organizacji. Z kolei krajowy asystent kościelny AK ? biskup Marek Solarczyk wyraził życzenie, aby Akcja Katolicka stała się fundamentem dla wszystkich ludzi Kościoła w Polsce.

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie medali ?Za Dzieło Apostolstwa?, które otrzymali  Maria Grazia Tibaldi ? sekretarz generalny Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz ks. dr Jacek Uliasz dyrektor Instytutu Teologicznego ze Lwowa, a zarazem asystent kościelny Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego. Pani Tibaldi została uhonorowana za wieloletnią współpracę między FIAC, a Krajowym Instytutem Akcji Katolickiej. Księdzu Uliaszowi zawdzięcza się powstanie struktur stowarzyszenia na Ukrainie.

Dziękując za otrzymany medal Maria Grazia Tibaldi przekazała pozdrowienia od sekretariatu FIAC i nowego zarządu ACI (włoskiej AK). ?Jesteśmy stowarzyszeniem ? powiedziała ? które ma przyjaciół w każdej części świata?. Ona również odniosła się do św. Jana Pawła II. ?Jesteśmy dzisiaj na Jasnej Górze, przed Czarną Madonną i moje myśli biegną ku świętemu papieżowi, który był tak bardzo przywiązany do tego miejsca.? Przypomniała ostatnie spotkanie Ojca Świętego z ACI w Loreto, w roku 2004 i jego przesłanie, że najpiękniejszym darem, jaki możemy dać Kościołowi i światu jest świętość. Odniosła się również do spotkania ACI z papieżem Franciszkiem  w maju tego roku. Papież powiedział wtedy m.in., że członkowie AK  pozostając w Jezusie i z Jezusem i radując się w Panu winni nieść Słowo Boże na krańce świata. Na koniec wezwała do zawierzenia Pani Jasnogórskiej papieża Franciszka, Światowego Dnia Młodzieży, który odbędzie się za dwa lata w Krakowie, a także Akcji Katolickiej i dzieła, które prowadzi.

Ksiądz Jacek Uliasz podziękował za ten znak pamięci i miłości. Wspomniał o przedwojennych dziejach stowarzyszenia, które było najważniejszą organizacją katolików świeckich na wschodnich kresach II RP. Nawiązał do aktualnej działalności Akcji Katolickiej na Ukrainie. ?Z błogosławieństwem Kościoła ta praca będzie kontynuowana? – zapewnił na koniec.

Andrzej Jastremski, prezes AK we Lwowie w swoim wystąpieniu powiedział: ?Akcja Katolicka Archidiecezji Lwowskiej w szczególny sposób składa na ręce Bogurodzicy Dziewicy swoje podziękowanie za dar kanonizacji dwóch wielkich papieży ? Jana XXIII i Jana Pawła II, którzy w osobliwy sposób przyczynili się do zachowania wiary i życia religijnego Kościoła rzymsko-katolickiego na Ukrainie i na terenie byłego ZSRR w latach terroru komunistycznego?. Następnie przypomniał wielkiego lwowianina, lekarza i naukowca, Sługę Bożego Henryka Mosinga, działacza katolickiego przed II wojną światową, a następnie kapłana, który swoje święcenia zawdzięczał pośrednictwu kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz biskupa krakowskiego, Karola Wojtyły, interweniujących  w jego sprawie u przyszłego Jana XXIII, wówczas jeszcze arcybiskupa Wenecji. Dzięki tym staraniom  kardynał Wyszyński udzielił mu potajemnych  święceń kapłańskich.

Z wielkim wzruszeniem  Andrzej  Jastremski kreślił sylwetkę lwowskiego kapłana, który jako Ojciec Paweł prowadził działalność misjonarską. Z oddaniem niósł pomoc duchową i finansową ludności polskiej na terenie d. ZSRR, szczególną troską otaczając sieroty, którym pomagał w zdobywaniu wykształcenia. ?Ksiądz doktor Henryk Mosing potajemnie, nielegalnie wychowywał młodzież, wielu przygotował do święceń kapłańskich, prowadząc w Instytucie i swoim mieszkaniu tajne seminarium duchowne. Jednym z jego wychowanków jest obecny biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej, ks. Leon Mały?.  Ojciec Paweł zmarł w roku 1999, a św. Jan Paweł II w liście odczytanym podczas pogrzebu w katedrze lwowskiej nazwał go człowiekiem sprawiedliwym, gorliwym pasterzem i wytrwałym misjonarzem oddanym bez reszty Chrystusowi i ludziom.

Po uroczystości w częstochowskiej katedrze  delegacje Akcji Katolickiej ze wszystkich diecezji przeszły w procesji pod szczyt Jasnej Góry, gdzie odbyła się Msza św., której przewodniczył biskup Marek Solarczyk. W wygłoszonej homilii krajowy asystent Akcji Katolickiej nawiązując do czytań powiedział: ?Dziś otrzymaliśmy niesamowity dar, przypomnienie, że jesteśmy synami Boga?. Zwrócił również uwagę, że misją – akcją stowarzyszenia winno być podjęcie akcji działania Ducha Świętego. ?Warto ? dodał – abyście byli ludźmi, którzy noszą w sobie ufność w Boga i Jego moc?. Mszę św. zakończyło odczytanie przez prezes Halinę Szydelko Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej Pani Jasnogórskiej.

W przeddzień pielgrzymki, 20 czerwca, w Wyższym Seminarium Duchownym  odbyła się konferencja pod hasłem ?Zło Dobrem Zwyciężaj?. Jej uczestnicy wysłuchali wykładów: dr hab. prof. UKSW Marii Ryś – ?Cywilizacja miłości odpowiedzią na cywilizacji śmierci? oraz dr. Pawła Kwasa – ?Budujmy dialog ? uwarunkowania dobrej komunikacji interpersonalnej?. Warto dodać, że spotkanie członków Akcji Katolickiej w katedrze poprzedził krótki koncert ubiegłorocznej laureatki Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie ? Justyny Salawy.

(bu)

___________________________________________

Powitanie prezes Haliny Szydełko skierowane do uczestników pielgrzymki

Ekscelencjo, Księże Biskupie
Czcigodni Kapłani
Szanowni goście,
Drodzy członkowie Akcji Katolickiej

W tym roku przybyliśmy na Jasną Górę, aby podziękować za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.
Długą drogę przebyliśmy od czasu, kiedy wspominając Akcję Katolicką, wypowiedział on słowa : ?Trzeba, aby odżyła na nowo?.

Wkrótce minie 20 lat od kiedy, odpowiadając na to wezwanie rozpoczęliśmy budowanie naszych struktur. Dziś jesteśmy o dwadzieścia lat starsi, ale i bogatsi o doświadczenia tych lat. A zarazem świadomi jak wiele jeszcze jest do zrobienia.

I do tej pracy wszystkich nas zachęcam. Musimy budować jedność, trafiać do najmłodszych, rozbudowywać struktury, pamiętając zarazem, że oprócz ilości, która jest ważna, znaczenie ma również jakość, a zatem solidna formacja i bogactwo inicjatyw.

Jesteśmy obecni również na arenie międzynarodowej. Przed chwilą w katedrze, dziękując za współpracę, wręczyliśmy medale AK pani Marii Gracji Tibaldii ? Sekretarz Generalnej Międzynarodowego Forum AK, oraz ks. dr Jackowi Uliaszowi ? rektorowi Instytutu Teologicznego we Lwowie, dzięki którem AK odrodziła się na Ukrainie.

Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami a także czerpać z doświadczeń innych. A przed wszystkim chcemy łączyć i jednoczyć. Wspólnie nieść Ewangelię i zmieniać świat.

Ekscelencjo Księże Biskupie, dziękujemy za obecność pośród nas, wspólną modlitwę, dar Eucharystii i skierowane do nas słowa. Dziękujemy za opiekę duchową nad naszym stowarzyszeniem.

Za tę opiekę duchową dziękujemy również wszystkim asystentom kościelnym ? diecezjalnym i parafialnym, którzy na co dzień towarzyszą nam w naszej pracy.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich członków i sympatyków naszego stowarzyszenia, życząc zarazem sił, wytrwałości, a nade wszystko darów Ducha Świętego i opieki Pani Jasnogórskiej w naszej dalszej pracy.

Szczęść Boże

___________________________________________

Biuro Prasowe Jasna Góra. Akcja Katolicka trwa i rozwija się. (relacja – foto i audio) – html1

 

___________________________________________

patrz – galeria
011Pielgrzymka.AK.JasnaGora.2014.06.21
foto: Elżbieta Kaczmarek,  Ireneusz Reder i Adam Stawiarski

____________________________________________

Wystąpienie prezes Zarządu KIAK Haliny Szydełko

Częstochowa ? katedra 2014

 Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Niedawno byliśmy świadkami uroczystość wyniesienia na ołtarze dwóch wielkich papieży ? Jana XXIII i naszego rodaka Jana Pawła II. Jest to dar dla całego Kościoła, a Akcja Katolicka w sposób szczególny przeżywa to wydarzenie, ponieważ to właśnie Św. Janowi Pawłowi II zawdzięczamy to, że nasze stowarzyszenie odrodziło się po wielu latach nieobecności w Polsce.  To podczas historycznej wizyty biskupów polskich ad limina Ojciec Święty przypomniał jak wielka rolę AK odegrała przed wojną i stwierdził, że trzeba, aby odżyła na nowo.

Cieszymy się obecnością gości, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie. Witam serdecznie Panią Marię Grazię Tibaldi ? Sekretarz Generalną Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej która przybyła do nas z Rzymu.

Maria Grazia,

We are very happy, that you are with us. I hope that it isn?t  your last visit. We always invite you.  Next time to Kraków.

 Witam prezesa Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej wraz z małżonką. Cieszymy się, że jesteście z nami i zapewniamy o naszej modlitwie w tych trudnych dla Ukrainy chwilach.

 Równie serdecznie witam ks. dr Jacka Uliasza ? dyrektora Instytutu Teologicznego we Lwowie, głównego inicjatora odrodzenia Akcji Katolickiej na Ukrainie.

Przez ostatni rok miałam okazję odwiedzić AK w wielu diecezjach i osobiście przekonać się jak wiele cennych inicjatyw państwo podejmujecie. Jest to na ogół działalność  prowadzona lokalnie, bez rozgłosu, może właśnie dlatego często niedostrzegana przez media, przez środowisko, ale bardzo potrzebna i przynosząca konkretne rezultaty i to we wszystkich sferach naszego życia : rodziny, pracy, oświaty, kultury, spraw społecznych, polityki. O tym ostatnim obszarze zaangażowania trzeba pamiętać zwłaszcza teraz kiedy za nami już jedne wybory a przed nami kolejne. Niska frekwencja wyborcza świadczy o tym, że wiele mamy jeszcze do zrobienia, aby uświadomić społeczeństwu jak wiele zależy od nas samych i od naszego wyboru. Są z nami parlamentarzyści, członkowie Akcji Katolickiej, których serdecznie witam.

Celem Akcji Katolickiej jest prowadzenie stałej, systematycznej pracy formacyjnej, ale również podejmowanie konkretnych działań. Nie na próżno w naszej nazwie jest słowo ?akcja?, czyli właśnie działanie. Pojawiają się czasami głosy, że wystarcz jeśli członek AK będzie żył przyzwoicie i w ten sposób świadczył o swej wierze. To zdecydowanie za mało. Może to będzie przyzwoity katolik, ale to nie jest jeszcze Akcja Katolicka. Nie każdy musi prowadzić szkoły, przedszkola czy hospicja, ale np. świetlicę przyparafialną może zorganizować każdy. Nie musimy robić tego wszystkiego co robią inni, ale róbmy cokolwiek. Znajdźmy własne pole działania. Zastanówmy się co potrafimy, w czym jesteśmy dobrzy, jakie mamy kwalifikacje i wykorzystajmy te zdolności.

Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, który jest niemały. Musimy jednak również spojrzeć w przyszłość, a nasza przyszłość to dzieci i młodzież. Formacja nie może zakończyć się na nas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszelkie zło wymierzone w społeczeństwo dotyka przede wszystkim najmłodszych. Wszechobecna w mediach przemoc i pornografia niszczy ich psychikę. I trudno się potem dziwić, że w szkołach przemoc, że brak szacunku dla godności człowieka. Możemy protestować przeciwko programom nauczania, przeciwko planowej demoralizacji i to robimy, ale jest prostsza droga, bardziej skuteczna. Przygarnijmy dzieci i młodzież. Skupmy ich wokół Kościoła, wokół wartości. To zaprocentuje.

W jednej z diecezji, którą miałam okazję odwiedzić widziałam efekty takiej pracy. Pracy z młodzieżą zagubioną, uzależnioną od alkoholu, narkotyków, były tam również dzieci które wychowała ulica. Dzięki AK dziś uczą się, studiują. I choć zagrożenie do końca nie minęło, ktoś dał im nadzieję. To nie jest łatwe zdanie. Zdaję sobie z tego sprawę. Jak dotrzeć do młodych? Co im zaproponować? Gdzie ich szukać?  Zacznijmy od własnych dzieci i wnuków. Spróbujmy  przyprowadzić je do AK. Niedawno mieliśmy okazję uczestniczyć w Krajowym Zjeździe włoskiej AK. Do Rzymu przybyło 750 delegatów z całego kraju. Wielu z nich z dziećmi. Były wśród nich niemowlęta. Czyli można. Argument, że małe dzieci uniemożliwiają zaangażowanie w jakąkolwiek działalność traci uzasadnienie.

Zastanawiamy się jak przygotować się do kongresu. Niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę. To będzie najlepsze przygotowanie, które zagwarantuje nam przyszłość i rozwój. To nasze pierwsze zadanie.Drugie, to przygotujmy inicjatywę skierowaną do najmłodszych ? dzieci i młodzieży. Może to być Przegląd Pieśni Patriotycznej, albo Pieśni  Religijnej, może jakiś konkurs, a może zachęcić młodych do biegu do grobu bł. Księdza Popiełuszki, który AK organizuje w jesieni. A może będzie to jeszcze coś innego. 

Jeśli ten Kongres ma być podsumowaniem naszego dorobku i wskazaniem kierunku na przyszłość, to musi być nade wszystko rachunkiem sumienia. Odpowiedzmy sobie na pytanie – Jakie jest nasze zaangażowanie?

– Czy AK jest dla nas ważna?

– Czy nasza działalność wypływa z potrzeby serca?

Znany architekt Antonio Gaudi, który sporą część swego życia poświęcił pracy bez wynagrodzenia wznosząc wspaniałą świątynię Sagrada Familia w Barcelonie powiedział, że aby dobrze wykonywać swą pracę , potrzebna jest najpierw  miłość, a dopiero później technika. Uważał też, że każdy powinien używać talentów, które otrzymał od Boga i w ten sposób najlepiej służyć społeczeństwu. I to jest recepta na skuteczność naszego działania: Wykorzystać talenty otrzymane od Boga i kochać to co robimy. Kompetencja i pasja. I zwierzenie naszej pracy Bogu.

Ojciec Święty Franciszek, podczas spotkania z Włoską Akcją Katolicką w maju tego roku wezwał nas do radosnego przeżywania wiary i aby była w nas potrzeba głoszenia Ewangelii, abyśmy nie ustawali w tym powołaniu. Musimy dzielić się tą radością i kochać drugiego człowieka. Każdego człowieka. Nawet jeśli to trudne. Katolicka Akcja powinna jednoczyć środowiska kościelne, wszystkie ruchy , organizacje. Powinniśmy wspólnie pracować. I to jest nasze trzecie zadanie przedkongresowe. Nawiązać współpracę choć z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem działającym w parafii i w diecezji. Niech to będzie na początek jedno wspólne zadanie. Musimy także jednoczyć środowiska poza kościelne. Docierać do tych którzy wiarę utracili, albo próbują ją zagłuszyć, bo przeszkadza w poplątanym życiu, którego nie potrafią uporządkować. Trzeba ich przygarnąć do Kościoła, ale nie można Kościoła zmieniać. Nie w zakresie prawd wiary. Wielu by chciało, aby Kościół był współczesny, a on ma być po prostu Boży.

Wczoraj, podczas konferencji, którą organizujemy co roku w przeddzień nasze pielgrzymki, przypomnieliśmy słowa św. Pawła ? ?zło dobrem zwyciężaj?. To trudne. Nie raz wolelibyśmy starotestamentowe ?oko za oko?. Wydaje nam się, że to sprawiedliwe. Tymczasem zło rodzi zło i nigdy nie będzie inaczej. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, którego 30 ?tą rocznicę śmierci w tym roku obchodzimy mówił : ?Ja walczę ze złem, a nie z jego ofiarami?. Akcja Katolicka ma walczyć ze złem, pamiętajmy o tym co powiedział ks. Jerzy. Nie walczmy z ofiarami zła. Nie oznacza to, że mamy zło akceptować. Przeciwnie, zawsze trzeba nazywać je po imieniu. Zwłaszcza w świetle tego co teraz dzieje się w naszym kraju, kiedy ewidentne zło nazywa się troską o kraj.

W Stanach Zjednoczonych jeden chłopiec zapoczątkował akcję ?podaj dalej?. Polegało to na tym, że bezinteresownie pomógł trzem osobom, a w zamian prosił, aby oni pomogli innym potrzebującym, a ci z kolei następnym.  I tak rozlewało się dobro. Może to jest droga do zbudowania lepszego świata. A może Akcja Katolicka znajdzie własną drogę. Inną w każdej diecezji, inną w każdej parafii, ale prowadzącą do jednego celu ? bardziej sprawiedliwego i ludzkiego świata, opartego na Bożym prawie.

Podczas spotkania z Akcją Katolicką w Loretto Św. Jan Paweł II wyznaczył Akcji Katolickiej trzy zadania:
– kontemplacje ? wzywając nas do świętości,
– komunię ? zachęcając do jedności z pasterzami Kościoła i braćmi w wierze,
– i misję ? powierzając nam niesienie Ewangelii.

Odpowiadając na to wezwanie, starajmy się realizować cele jakie stawia przed nami Kościół. Niech to będzie nasze podziękowanie za dar kanonizacji Ojca Świętego ? Jana Pawła II.

________________________________________

Maria Grazia Tibaldi

Ekscelencjo, czcigodni Kapłani, drodzy przyjaciele i przyjaciółki AK w Polsce

Przede wszystkim pragnę Wam podziękować za zaproszenie do współuczestnictwa w tym radosnym momencie, który jest wyrazem naszej wiary w Pana, objawiającej się w formie chrześcijańskiego życia, naszych wspólnot parafialnych i diecezjalnych. Mamy świadomość, że poprzez dar chrztu świętego staliśmy się żywymi kamieniami Kościoła, a dzięki Akcji Katolickiej  codziennie odkrywamy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie naszych laickich talentów w Kościele i w społecznościach. Akcja Katolicka to stowarzyszenie, które pozwala nam czuć się przyjaciółmi w każdej części świata.

Stoimy tutaj, przed obliczem Czarnej Madonny, ale moje myśli podążają od razu do Świętego Jana Pawła II i do miłości jaką zawsze obdarzał to sanktuarium.

Wspominamy go i dziękujemy mu za jego wkład w odrodzenie Akcji Katolickiej. W szczególności pamiętamy o Loreto, gdzie we wrześniu 2004 roku podczas swojej ostatniej podróży do domu Najświętszej Dziewicy Panny, powiedział do nas: największym darem jaki możecie złożyć Kościołowi  i światu jest świętość! I wskazał nam trzy słowa: rozważanie, komunia i misja, jako sedno naszej tożsamości.

Tam również powierzył nas wstawiennictwu wielu świętych i błogosławionych, którzy w AK weszli na drogę świętości: Pier Giorgio Frassati, Gianna Beretta Molla, męczennicy meksykańscy oraz 3 błogosławionych z Loreto: młody Alberto Marvelli, młoda Pina Suriano, ksiądz Pere Tarres. Nie możemy zapomnieć również o waszym rodaku, błogosławionym dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie: błogosławionym Stanisławie Starowieyskim, który jest jednym ze 108 męczenników drugiej Wojny Światowej wraz ze sługami Bożymi, siostrą Reginą Protmann i Edmundem Bojanowskim.  Reprezentują oni kler i społeczność laicką, młode i starsze pokolenia, osoby różnego pochodzenia i o różnym statucie (?) Jest wśród nich pięciu młodzian ukształtowanych przez oratorium salezjańskie; jest gorliwy aktywista Akcji Katolickiej, laicki katecheta, torturowany na śmierć za swoją służbę, a także bohaterska kobieta, która oddała własne życie w zamian za życie swojej synowej oczekującej dziecka. Wszyscy ci błogosławieni męczennicy zapisują się dzisiaj na kartach historii świętości Ludu Bożego pielgrzymującego od ponad tysiąca lat po ziemiach polskich.?

Kościół idzie do przodu wraz z dziejami, 50 lat temu, w 1964 roku, odbywał się II Watykański Sobór Ekumeniczny,  ?nasza bezpieczna busola?,  Paweł VI opublikował ?Ecclesiam Suam?, swoją pierwszą encyklikę poświęconą dialogowi Kościoła ze światem.

Duch Święty prowadzi Kościół, i oto w 2013 roku,  po odważnej i pokornej decyzji Papieża Benedykta XVI,  powierzył go Papieżowi Franciszkowi, który pochodzi z kontynentu nadziei! Papież towarzyszy nam codzienne i swoim przykładem zachęca nas do radosnego, prostego i spójnego głoszenia Ewangelii, każdy chrześcijanin z osobna, jak wszyscy razem jako Lud Boży wzywani są, aby dawać świadectwo o miłosierdziu Boga, aby spotykać Jezusa Chrystusa  wśród biednych, aby dzięki głębokiemu i misyjnemu wyszkoleniu, będącym głównym zadaniem Misji Katolickiej, prowadzić dialog z każdym człowiekiem. Evangelii Gaudium jest naszą mapą.

Podczas spotkania z Akcją Katolicką, które odbyło się dnia 3 maja, przekazał nam trzy słowa:

Trwać z Jezusem: być w jego towarzystwie. Aby być głosicielem i świadkiem Jezusa przede wszystkim należy być blisko Niego!

Iść: Akcja Katolicka nie może nigdy stanąć! Nie stawać: iść! Podążać ulicami i drogami waszych miast i krajów (?) Aby było w was pragnienie głoszenia Słowa Bożego aż po same granice, odnawiając wasze zobowiązanie do odnajdywania człowieka niezależnie od miejsca w jakim on przebywa, ?

Radować się i cieszyć się w Panu! Być osobami, które śpiewają życie, które śpiewają wiarę. (?) Radować się bowiem, Pan wezwała was m abyście byli współodpowiedzialni za misję jego Kościoła. Radować się, ponieważ w tej wędrówce nie jesteście sami: jest z wami Pani, który wam towarzyszy, są wasi księża i biskupi, są wasze społeczności parafialne, wasze społeczności diecezjalne z którymi dzielicie tą wędrówkę. Nie jesteście sami!

Zawierzmy Czarnej Madonnie  

Papież Franciszek prosi o naszą modlitwę za niego.

Światowe Dni Młodzieży 2016 oraz wszyscy młodzi, którzy przybędą do Krakowa

I cała Akcja Katolicka w Polsce, w Europie i na świcie, abyśmy potrafili odnowić nasz wybór o pełnieniu misji, jak powiedział Papież: ? W dzisiejszym kontekście społecznym i kościelnym, wy, laicy, z Akcji Katolickiej jesteście wzywani do odnowy wyboru o misji, otwartej na horyzonty wskazywane Kościołowi przez Ducha Świętego oraz do wyrażania nowej młodości apostolatu laickiego. Taki wybór misyjny jest paradygmatem Akcji Katolickiej. Jest to wybór jaki dzisiaj dokonuje Akcja Katolicka.

________________________________________

Uzasadnienie przyznania medalu Akcji Katolickiej Marii Grazii Tibaldi

Od roku 2000 polska Akcja Katolicka jest obecna w strukturach Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC). Od tego czasu współpracujemy z Panią Marią Grazią Tibaldii, pełniącą funkcję Sekretarza Generalnego FIAC. Ta współpraca była bardzo owocna zwłaszcza wtedy, kiedy wchodziliśmy, jako jeden z pięciu krajów w skład władz FIAC-u. Pani Maria Grazia wspierała nas podczas organizowanej w Krakowie Europejskiej Konferencji ?Chleb, życie, pokój, wolność,?. Popiera nasze starania zmierzające do tworzenia struktur Akcji Katolickiej w krajach Europy Wschodniej. Jesteśmy wdzięczni za to że mamy tak cennego sojusznika w Rzymie, na którego zawsze możemy liczyć.

Uzasadnienie przyznania medalu Akcji Katolickiej ks. dr. Jackowi Uliaszowi

Polska Akcja Katolicka od lat współpracuje z Księdzem dr Jackiem Uliaszem ? rektorem Instytutu Teologicznego we Lwowie. Nasza współpraca rozpoczęła się od zainicjowania przez Księdza Jacka stowarzyszenia KTM, Akcji Katolickiej młodych na Ukrainie. Następnie przystąpiliśmy do formowanie struktur Akcji Katolickiej pod jej właściwą nazwą. Przygotowaniem do reaktywowania naszego stowarzyszenia była konferencja, która zorganizowaliśmy wspólnie w maju 2011 r. we Lwowie, po hasłem ?Insturare omnia in Christo?. Jej efektem stało się reaktywowanie Akcji Katolickiej archidiecezji lwowskiej. Teksty księdza Jacka możemy znaleźć na naszej stronie internetowej a także w Biuletynie AK.Dziękując za dotychczasową współpracę liczymy na dalsze współdziałanie w budowaniu Akcji Katolickiej w Polsce i na Ukrainie.