POKÓJ MUSI POKONAĆ PRZEMOC. Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej apeluje o pokój, wzywa do modlitwy.

fiac.ifcaMiędzynarodowe Forum Akcji Katolickiej (FIAC) z siedzibą w Rzymie, skupiające struktury tej organizacji na całym świecie, wydało oświadczenie, w którym wskazuje na dramatyczną sytuację w krajach, gdzie pokojowy dialog i egzystencja zostały zdominowane przez wojnę i nienawiść.  FIAC potępiło działania  prowadzące do rozlewu krwi i coraz głębszych podziałów oraz zaapelowało o pokój i modlitwę.

Przemoc zabija bez względu na wiarę czy pochodzenie ? napisali autorzy apelu. Giną dzieci, młodzież, ludzie dorośli. Wojna uderza w ludność cywilną, niszczy szpitale i  ośrodki pomocy społecznej, miejsca pracy i kościoły wspólnot religijnych. Irak, Syria, Strefa Gazy, Izrael, Ukraina, inne części świata doświadczają dzisiaj niewyobrażalnego cierpienia, wobec którego nie możemy pozostać obojętni. Z głębi naszych serc błagamy międzynarodową wspólnotę, rządy wszystkich państw oraz strony konfliktów o doprowadzenie do zakończenia walk oraz okazanie rozsądku i miłosierdzia wobec słabszych. Prosimy o zaprzestanie przemocy i poszukanie dróg dialogu na rzecz pokojowych rozwiązań w każdym kraju. Jednocześnie  jako bracia i siostry w wierze, wspierajmy tych wszystkich, którzy cierpią prześladowania, okazując naszą solidarność z nimi poprzez udzielanie pomocy i modląc się o dar sprawiedliwości i pokoju w każdym zakątku świata.

Zapraszamy wszystkich do nieustającej modlitwy, aby pokój przezwyciężył przemoc, do czego wielokrotnie wzywał nas Papież Franciszek. ?Przemocy nie można pokonać przemocą. Przemoc można pokonać tylko pokojem?.

Jako Akcja Katolicka całego świata trwajmy w stałej modlitwie o pokój. 6 sierpnia, w święto Przemienia Pańskiego, połączmy się we wspólnej modlitwie, podczas której wspominać będziemy tragiczne w skutkach zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę (1945), śmierć Papieża Pawła VI (1978), i 50. rocznicę jego Encykliki ?Ecclesiam Suam? wzywającej zwaśnione narody do prowadzenia dialogu.

Boże, Ojcze Pokoju! Matko Pokoju, chroń ludzkość przed wojną!

oficjalna strona FIAC/IFCA – kliknij obrazek