Przed II Kongresem

 

Z udziałem ks. bpa Marka Solarczyka ? Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej i prezes Haliny Szydełko odbyło się w Warszawie pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu KIAK poświęcone m.in. przygotowaniom do II Kongresu stowarzyszenia, który odbędzie się we wrześniu 2015 roku w Krakowie.  Tuż przed jubileuszem 20-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce i w czternaście lat po

I Kongresie, który odbył się w Poznaniu 23-25 listopada 2001 r.,  najliczniejsza organizacja katolików świeckich w naszym kraju zamierza dokonać podsumowania swej działalności prowadzonej na różnych polach religijnej i społecznej aktywności.

II Kongres, który odbędzie się w roku poprzedzającym 1050. rocznicę chrztu Polski z pewnością będzie musiał odnieść się do tego wydarzenia w kontekście wezwania zawartego w przesłaniu I Kongresu, w którym apelowano do wszystkich ludzi ochrzczonych w Polsce i obdarzonych darem wiary – zarówno duchownych, jak i świeckich – o rozbudzenie w sobie nowego zapału wiary i apostolstwa, ?by także dzisiaj – na polskiej ziemi ukształtowanej ponad tysiącletnią historią chrześcijaństwa – wiara okazywała się realną siłą przekształcającą człowieka i społeczeństwo – ku cywilizacji miłości.?

Trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu owo wołanie o zapał wiary i dar  apostolstwa zostało podjęte przez laikat, a zwłaszcza przez członków Akcji Katolickiej, na których nałożony jest statutowy obowiązek pogłębiania życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego, a także podejmowania zadań apostolskich i przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego. Niezbędna jest wnikliwa diagnoza współczesnej rzeczywistości. W czasach bezprzykładnego ataku na Kościół, osłabiania jego struktur i ducha wiernych potrzebne jest pobudzenie katolików świeckich do obrony systemu wartości chrześcijańskich. Polski laikat musi się wykazać wielką determinację w przeciwdziałaniu zagrożeniom, jakie niosą współczesne prądy ateistyczne podważające wiarę.

Było to pierwsze posiedzenie Zarządu poświęcone sprawom organizacyjnym II Kongresu Akcji Katolickiej. W najbliższych tygodniach powołany zostanie Komitet Organizacyjny oraz skierowane zaproszenia do osób, które wejdą w skład Komitetu Honorowego. Biskup Marek Solarczyk zaproponował, aby  kongres, podobnie jak przed czternastu laty, poprzedziła specjalna praca formacyjna w postaci nowenny, w którą włączą się wszystkie diecezjalne instytuty oraz parafialne oddziały stowarzyszenia.

Bożena Ulewicz ? członek Zarządu KIAK    ds. kontaktów z mediami

20-01-2014; aktualizacja 21-01-2014

Po upadku systemu komunistycznego pierwsze struktury Akcji Katolickiej zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II, które miało miejsce 12 stycznia  1993 r.  2 maja 1996 roku – 282 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziło statut Akcji Katolickiej, ale pierwsze struktury stowarzyszenia zaczęły powstawać już rok wcześniej. I tak Lubelska Akcja Katolicka rozpoczęła swą działalność 5 stycznia 1995 roku. W  roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej, która pełni tę funkcję również w tej kadencji Zarządu KIAK.

20-01-2014

 

(foto: Chrystus – Ikona i logo I Kongresu AK w Poznaniu)