Święty Jan Paweł II – kalendarium

001W życiu świeckim Karol Józef Wojtyła, urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W latach 1978 ? 2005 Namiestnik Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 265 następca Księcia Apostołów Świętego Piotra, Najwyższy Kapłan Kościoła Katolickiego, Patriarcha Zachodu, Prymas Italii, Arcybiskup Metropolita Rzymskiej Prowincji Kościelnej, Biskup Rzymu, Suwerenny Władca Państwa Watykańskiego. Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, urodzony 18 maja 1920 roku w Wadowicach, wyświęcony na kapłana 1 listopada 1948 roku, mianowany biskupem tytularnym Ombi 4 lipca 1958 roku, konsekrowany na biskupa 28 września 1958 roku, mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim 30 grudnia 1963 roku, otrzymał paliusz 19 października 1964 roku, mianowany kardynałem 29 maja 1967 roku, kreowany 26 czerwca 1967 roku, wybrany głową Kościoła Chrystusowego 16 października 1978 roku, uroczyście objął urząd 22 października 1978 roku. Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 roku w 27 roku pontyfikatu.

002Kalendarium: Polska

18 maja 1920
W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Ojciec, oficer w austriackiej administracji wojskowej, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę służył w stopniu porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień.
20 czerwca 1920
Ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka.
Październik 1942
Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczyna studia filozoficzne kontynuując pracę w Solvayu.
1 listopada 1946
Karol Wojtyła otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk kard. A. S. Sapiehy.
4 listopada 1946
Msza św. prymicyjna na Wawelu.
15 listopada 1946
Wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne.
19 czerwca 1948
Obrona pracy doktorskiej pt. ?Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce? na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Później powrót ze studiów do Polski.
28 lipca 1948
Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej przydzielonej mu parafii.
16 grudnia 1948
Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
0036 marca 1949
Karol Wojtyła publikuje w ?Tygodniku Powszechnym? (nr 9/49) swój pierwszy artykuł o ruchu księży-robotników we Francji.
17 sierpnia 1949
Ksiądz Wojtyła zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego, które z czasem przyjmuje również formę duszpasterstwa turystycznego. Nazywany przez swoich wychowanków ?Wujkiem? organizuje liczne wyprawy górskie, piesze, rowerowe i narciarskie.
Październik 1953
Rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
30 listopada ? 3 grudnia 1953
Rada Wydziału Teologicznego UJ jednogłośnie przyjmuje przedstawioną przez ks. Wojtyłę rozprawę habilitacyjną pt. ?Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera?.
12 października 1954
Ksiądz doktor habilitowany Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [KUL].
16 czerwca 1962
Po śmierci abpa Eugeniusza Baziaka zostaje wikariuszem kapitulnym, czyli tymczasowym zarządcą archidiecezji krakowskiej.
00411 października 1962
Sobór Watykański II zostaje otwarty.
7 listopada 1962
Bp Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat reformy liturgicznej.
21 listopada 1962
Zabiera głos w czasie soborowej debaty o Objawieniu.
3 czerwca 1963
Umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego miejsce zajmuje papież Paweł VI.
Jesień 1963
Bp Wojtyła włącza się do soborowej debaty o Kościele jako ludzie Bożym.
Listopad 1963
Zostaje opublikowany w „Znaku” (nr 11/1963) obszerny poemat Wojtyły ?Kościół: Pasterze i źródła?, poetycki zapis z I sesji Soboru.
30 grudnia 1963
Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim.
8 marca 1964
Ingres abpa Karola Wojtyły do archikatedry krakowskiej.
Marzec 1964
Pierwszy list pasterski abpa Wojtyły podkreśla odpowiedzialność świeckich.
Maj 1964
Esej abpa Wojtyły, ?Rozważania o ojcostwie?, opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
25 września 1964
Na III sesji Soboru wypowiada się na temat wolności religijnej.
8 października 1964
Zabiera głos w soborowej debacie na temat powołania świeckich.
21 października 1964
Abp Wojtyła wypowiada się na temat dialogu Kościoła ze światem i konieczności uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji wiernych w różnych krajach.
22 września 1965
Abp Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat odpowiedzialności wynikającej z wolności religijnej.
28 września 1965
Abp Wojtyła przemawia na Soborze na temat chrześcijańskiego rozumienia ?świata? i o problemie współczesnego ateizmu.
18 listopada 1965
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich: ?Przebaczamy i prosimy o przebaczenie?.
1966
Polska obchodzi milenium swojego chrześcijaństwa.
14 października 1967
Kard. Wojtyła inauguruje prace ziemne pod budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie.
Luty 1968
Komisja krakowskich teologów przedstawia papieżowi Pawłowi VI swoje memorandum ?Podstawy nauki Kościoła o zasadach życia małżeńskiego?.
11-28 października 1969
Kard. Wojtyła bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie.
24 grudnia 1971
Kard. Wojtyła odprawia swoją pierwszą pasterkę na otwartym powietrzu w Nowej Hucie-Mistrzejowicach.
8 maja 1972
Rozpoczyna się Synod Archidiecezji Krakowskiej.
16 sierpnia 1972
Kard. Wojtyła odprawia mszę świętą w obozowisku na Błyszczu, ?górze Tabor? ruchu oazowego Żywego Kościoła.
16 kwietnia 1974
Kard. Wojtyła rzuca wyzwanie czechosłowackim władzom komunistycznym, wygłaszając przemówienie na pogrzebie kard. Stefana Trochty w Litomierzycach.
7 – 13 marca 1976
Kard. Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.
15 maja 1977
Kard. Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
30 września – 29 października 1977
Uczestniczy w Synodzie Biskupów poświęconym katechizacji.
25 maja 1978
Kard. Wojtyła broni podstawowych praw człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych podczas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała.
6 sierpnia 1978
Paweł VI umiera w Castel Gandolfo i 12 sierpnia zostaje pochowany w Bazylice św. Piotra.
26 sierpnia 1978
Kolegium kardynalskie wybiera na papieża kard. Albino Lucianiego, który przybiera bezprecedensowe podwójne imię Jan Paweł I i odmawia włożenia tiary papieskiej podczas mszy inauguracyjnej 3 września.
28 – 29 września 1978
Tej nocy umiera Jan Paweł I.
8 października 1978
Kard. Wojtyła wygłasza kazanie podczas mszy za Jana Pawła I w kościele św. Stanisława Bpa w Rzymie, podkreślając, iż miłość do Chrystusa to najważniejszy wymóg stawiany papieżowi.
14 października 1978
Rozpoczyna się kolejne konklawe.

Kalendarium: WATYKAN

16 października 1978
Ok. godz. 17.15 Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, przybiera imię Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra w ?naszym języku włoskim?.
22 października 1978
Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat.
23 października 1978
Audiencja ?pożegnalna? dla 4 tys. Polaków z kard. Wyszyńskim (prymas i papież padają przed sobą na kolana).

1 stycznia 1979
12. Światowy Dzień Pokoju, orędzie ?Osiągniemy pokój wychowując do pokoju?.
6 stycznia 1979
Jan Paweł II udziela swemu następcy w archidiecezji krakowskiej sakry biskupiej (ogółem wyświęci 321 biskupów).
7 stycznia 1979
W kaplicy Sykstyńskiej inauguruje transmisję przez Radio Watykańskie niedzielnej mszy św. w języku polskim (kontynuowana we wszystkie niedziele i święta do początku 1997 roku), odprawiając pierwszą z nich.

2 marca 1979
Papież podejmuje działanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czechosłowacji w liście dotyczącym oporu religijnego wobec tyranii.
4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Pawła II, ?Redemptor hominis?.
12 marca 1979
Audiencja dla przedstawicieli organizacji żydowskich.
19 marca 1979
Papieski list do ukraińskiego kardynała Josipa Slipego zapowiada obchody tysiąclecia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolności religijnej.
8 kwietnia 1979
Jan Paweł II ogłasza pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek.
29 kwietnia 1979
Pierwsze beatyfikacje Jana Pawła II: o. Franciszka Colla OP i o. Jakuba Lavala CSSp. (W ciągu swego pontyfikatu ogłosi on 1345 błogosławionych i 483 świętych).
2 – 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (jego druga podróż zagraniczna) pod hasłem: ?Gaude Mater Polonia?.

30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych kardynałów, wśród których są abp Franciszek Macharski i bp Władysław Rubin. (Ogółem na 9 konsystorzach mianuje 231 kardynałów i jednego

2 października 1979
Jan Paweł II przemawia na 34. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
13 listopada 1979
Przywództwo radzieckie zatwierdza plan ?działań przeciwko polityce Watykanu w stosunku do państw socjalistycznych?.

4 kwietnia 1980
Rozpoczęcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji ?L’Osservatore Romano?.
6 kwietnia 1980
Jan Paweł II pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywienia katolicyzmu.

2 – 12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki (5. papieska podróż zagraniczna) ?objęła Zair, Kongo, Kenię, Ghanę, Górną Woltę i Wybrzeże Kości Słoniowej.
30 maja – 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta pasterska papieża we Francji (6. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej:2 czerwca 1980
Jan Paweł II przemawia na forum UNESCO.

20 sierpnia 1980
List do kard. Wyszyńskiego w sprawie strajków na Wybrzeżu, popierający postulaty strajkujących.
27 sierpnia 1980
Konferencja Episkopatu Polski popiera apel strajkujących o utworzenie niezależnych związków zawodowych.
1 września 1980
Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej skierowany do państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.

12 października 1980
Dzień Rodzin ? spotkanie z rodzinami z całego świata.

15 – 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich (8. papieska podróż zagraniczna).
30 listopada 1980
Druga encyklika Jana Pawła II, ?Dives in misericordia?.
5 grudnia 1980
Rząd sowiecki wstrzymuje planowaną na 8 grudnia inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Polskę.

16 grudnia 1980
Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.

1 stycznia 1981
14. Światowy Dzień Pokoju, orędzie ?Chcesz służyć sprawie pokoju ? szanuj wolność?
15-18 stycznia 1981
Ojciec Święty przyjmuje w Watykanie delegację ?Solidarności?.
31 stycznia 1981
Jan Paweł II mianuje bpa Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Paryża.
16 – 27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Azji (9. papieska podróż zagraniczna); objęła Pakistan, Filipiny,

13 maja 1981
Ok. godz. 17.19 papież Jan Paweł II, ciężko zraniony na placu św. Piotra przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę, zostaje przewieziony do kliniki Gemelli i operowany.
17 maja 1981
Pierwsza po zamachu wypowiedź papieża przed niedzielną modlitwą maryjną; słowa przebaczenia dla zamachowca.
28 maja 1981
W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski; list do Polaków w związku z tym wydarzeniem. wyspę Guam (USA), Japonię i Alaskę (USA).

14 września 1981
?Laborem exercens?, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła II.

25 listopada 1981
Kard. Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
8 grudnia 1981
Jan Paweł II poświęca ikonę Maryi, Matki Kościoła – pierwszy wizerunek Maryjny na placu św. Piotra. List apostolski ?Beata Hedvigis? ustanawiający Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

12-15 maja 1982
Pierwsza podróż do Portugalii (11. papieska podróż zagraniczna); w tym:
13 maja 1982
Pielgrzymka do sanktuarium w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu i akt zawierzenia świata Matce Bożej.

10 października 1982
Jan Paweł II kanonizuje bł. Maksymiliana Kolbego jako męczennika.

31 października ? 9 listopada 1982
Pierwsza podróż do Hiszpanii (16. papieska podróż zagraniczna); w tym:
9 listopada 1982
Santiago de Compostela ? ?Akt europejski?.

6 stycznia 1983
Bulla ?Aperite portas Redemptori? ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.
25 stycznia 1983
Konstytucja apostolska ?Sacrae disciplinae leges? promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska ?Divinus perfectionis magister? wprowadzająca poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
16-23 czerwca 1983
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (18. papieska podróż zagraniczna). Odbyła się pod hasłem: ?Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja? podczas stanu wojennego. Po jej części oficjalnej papież spotkał się w Dolinie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą.
22 lipca 1983
Generał Jaruzelski oficjalnie znosi stan wojenny w Polsce.

22 października 1983
Ogłoszenie Karty Praw Rodziny.
31 października 1983
List papieski do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu jedności Chrześcijan, z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.
16 listopada 1983
Jan Paweł II przesyła osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, prosząc o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.
27 grudnia 1983
Jan Paweł II odwiedza w rzymskim więzieniu Rebibbia Mehmeta Ali Agcę, który strzelał do niego 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra.

2 – 12 maja 1984
Druga papieska pielgrzymka do Azji trasą: Alaska (USA ? nie zezwolono na przelot nad tertytorium ZSRR), Korea Południowa, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia (21. papieska podróż zagraniczna; w czasie niej kanonizacja 103 męczenników koreańskich, wizyta w obozie uchodźców z Kambodży, Laosu i Wietnamu).

18 października 1984
Zakończenie dzięki mediacji Stolicy Apostolskiej stuletniego sporu między Argentyną i Chile.
19 października 1984
Ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje porwany i zamordowany przez polską Służbę Bezpieczeństwa.

27 lutego 1985
Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie próbuje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej inicjatywie obrony strategicznej.
11 marca 1985
Kongregacja Nauki Wiary wydaje oświadczenie w sprawie książki brazylijskiego teologa wyzwolenia o. Leonardo Boffa ?Kościół: charyzmat i władza?.
31 marca 1985
List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata.

2 czerwca 1985
?Slavorum apostoli?, czwarta encyklika Jana Pawła II.
28 czerwca 1985
W 25. rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł II oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest ?nieodwołalne?.
31 stycznia – 11 lutego 1986
Jan Paweł II odwiedza po raz pierwszy Indie (29. papieska podróż zagraniczna) ? spotkanie z Matką Teresą i z Dalaj Lamą.
22 marca 1986
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza ?Instrukcję o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu?.

27 grudnia 1986

Papieska Komisja Iustitia et Pax wydaje dokument ?W służbie wspólnocie ludzkiej: Etyczne podejście do zagadnienia długu międzynarodowego?.
1 stycznia 1987
20. Światowy Dzień Pokoju, orędzie ?Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju?.
13 stycznia 1987
Papież Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
20 lutego 1987
Papież przyjmuje panią Muzeyyen Agcę, matkę Mehmeta Ali Agcy.
25 marca 1987
?Redemptoris Mater?, szósta encyklika Jana Pawła II.

30 kwietnia – 4 maja 1987
Podróż do Niemiec (34. papieska podróż zagraniczna); w czasie niej:
1 maja 1987
Jan Paweł II beatyfikuje w Kolonii Żydówkę Edytę Stein (s. Teresę Benedyktę od Krzyża), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.
8 – 14 czerwca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski pod hasłem ?Do końca ich umiłował?: udział w Krajowym Kongresie Eucharystycznym, beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, męczennika Dachau; spotkanie z Lechem Wałęsą (35. papieska podróż zagraniczna). głasza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.

30 grudnia 1987
?Sollicitudo rei socialis?, druga encyklika społeczna Jana Pawła II.
1 stycznia 1988
21. Światowy Dzień Pokoju, orędzie ?Wolność religijna warunkiem pokojowego współistnienia?.
25 stycznia 1988
List apostolski ?Euntes in mundum? dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.

21 maja 1988
W Watykanie rozpoczyna działalność schronisko dla bezdomnych ?Donum Mariae?, prowadzone przez siostry misjonarki miłości.
7 czerwca 1988
Jan Paweł II pisze osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 czerwca kardynał Agostino Casaroli, który w dniach 8-14 kwietnia uczestniczy na czele delegacji watykańskiej w moskiewskich obchodach 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej (zainagurowanych 5 czerwca).

2 lipca 1988
List apostolski ?Ecclesia Dei? w związku ze schizmą abpa Lef?bvre?a.
9-10 lipca 1988
Rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

8 kwietnia 1989
Audiencja dla delegacji NSZZ ?Solidarność? z Lechem Wałęsą.

4 czerwca 1989
Zwycięstwo ?Solidarności? w wyborach do polskiego parlamentu.
17 lipca 1989
Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.
15 sierpnia 1989
Adhortacja apostolska ?Redemptoris Custos? o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

20 sierpnia 1989
Jan Paweł II wygłasza kazanie na zakończenie IV Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela.

12 września 1989
Tadeusz Mazowiecki – pierwszy po drugiej wojnie światowej niekomunistyczny premier Polski – staje na czele rządu.

20 października 1989
Audiencja dla Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po wojnie niekomunistycznego premiera polskiego rządu.
9 listopada 1989
Obalenie muru berlińskiego.
12 listopada 1989
Papież kanonizuje Brata Alberta – Adama Chmielowskiego i Agnieszkę Czeską.

1 grudnia 1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa, przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR.

20 maja 1990
Beatyfikacja Pier Giorgio Frassatiego, świeckiego z Akcji Katolickiej.

25 – 27 czerwca 1990
W Rzymie Synod Biskupów Kościoła bizantyńsko-ukraińskiego ? pierwsze spotkanie wszystkich biskupów ukraińskich z papieżem.

7 grudnia 1990
Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II, ?Redemptoris missio? (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).

4 – 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.
4 – 7 kwietnia 1991
Plenarne posiedzenie kardynałów poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.
13 kwietnia 1991
Mianowanie hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie.

13 – 20 sierpnia 1991
Podróż do Polski i na Węgry (52. papieska podróż zagraniczna), w tym:
13 – 15 sierpnia 1991
Podróż do Polski ? beatyfikacja Anieli Salawy w Krakowie, VI Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie z udziałem miliona młodych z całego świata, w tym ok. 100 tys. z ZSRR.

16 – 18 sierpnia 1991
Pierwsza podróż papieska na Węgry.

8 września 1991
Dzień modlitwy o pokój w byłej Jugosławii.

28 listopada – 14 grudnia 1991
W Rzymie obraduje pierwsze Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
8 grudnia 1991
Ogłoszenie przez Rosję, Ukrainę i Białoruś upadku Związku Radzieckiego (formalne rozwiązanie 26 grudnia).
20 grudnia 1991
Audiencja dla prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce. Posynodalna adhortacja apostolska ?Pastores dabo vobis?

Kwiecień 1992
Początek wojny w Bośni-Hercegowinie.

13 maja 1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego – święto Matki Boskiej z Lourdes ? będzie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego.

11 października 1992
Konstytucja apostolska ?Fidei depositum? z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

12, 15 stycznia 1993
Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście ?godziny laikatu? w polskim katolicyzmie i zachęca do odrodzenia Akcji Katolickiej, a także opowiada się za Kościołem ponadpartyjnym.

12 – 15 sierpnia 1993
VIII Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
5 października 1993
Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, ?Veritatis splendor? (podpisana 6 sierpnia).

26 grudnia 1993
Inauguracja Roku Rodziny w Kościele, obchodzonego równolegle z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.

23 stycznia 1994
Światowy Dzień Modlitw o Pokój na Bałkanach; papież zapalił lampkę oliwną, która miała płonąć, dopóki nie ustanie wojna na terenie byłej Jugosławii.

11 lutego 1994
Ustanowienie Papieskiej Akademii ?Pro Vita?.
7 kwietnia 1994
Koncert ku czci ofiar holocaustu z udziałem papieża i głównego rabina Rzymu w Auli Pawła VI na Watykanie.
8 kwietnia 1994
Odsłonięcie odrestaurowanego Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.

25 października 1994
Stolica Apostolska nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski ?Tertio millennio adveniente? o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.

15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II Mszy św. kończącej X Światowy Dzień Młodzieży zbiera się najwięcej w historii osób ? ok. 4 mln.
25 marca 1995
Ukazuje się ?Evangelium vitae?, jedenasta encyklika Jana Pawła II

4 – 9 października 1995
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych (68. papieska podróż zagraniczna); w tym:
5 października 1995
Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

22 lutego 1996
Konstytucja apostolska ?Universi Dominici gregis? o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.

15 czerwca 1996
Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 – 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec (72. papieska podróż zagraniczna) ? beatyfikacja ks. Bernharda Lichtenberga i ks. Karla Leisnera, męczenników II wojny światowej; 23 czerwca w Berlinie zapowiedź zwołania nowego Synodu Biskupów poświęconego Europie.

7 – 10 listopada 1996
Jan Paweł II wraz z ok. 1500 kapłanami – złotymi jubilatami z 89 krajów świata – obchodzi 50. rocznicę święceń kapłańskich.
15 listopada 1996
Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca Świętego, ?Dar i Tajemnica?.

31 maja – 10 czerwca 1997
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem ?Chrystus wczoraj, dziś i na wieki? (78. papieska podróż zagraniczna). Milenium śmierci św. Wojciecha ? spotkanie w Gnieźnie z prezydentami 7 państw Europy Środkowowschodniej w Gnieźnie, kanonizacje bł. Jadwigi królowej i bł. Jana z Dukli, beatyfikacje matki Bernardyny Jabłońskiej i matki Marii Karłowskiej.
21 – 24 sierpnia 1997
Papież uczestniczy w XII Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu (6. podróż do Francji, 79. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja świeckiego działacza katolickiego Frédérica Ozanama.

19 października 1997
Ogłoszenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus Doktorem Kościoła.

1 stycznia 1998
31. Światowy Dzień Pokoju, orędzie ?Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich?.
3 stycznia 1998
Wizyta na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (m.in. w Asyżu).
21 – 26 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka papieża na Kubę (81. papieska podróż zagraniczna).

24 maja 1998
Wizyta w Turynie ? modlitwa przed Całunem Turyńskim.
25 maja 1998
Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku.

11 października 1998
Jan Paweł II kanonizuje bł. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), męczennicę Oświęcimia-Brzezinki.
15 października 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, ?Fides et ratio? (podpisanej 14 września).

16 i 18 października 1998
Obchody 20-lecia pontyfikatu. 18 października msza papieska na Placu św. Piotra.

1 marca 1999
Zezwolenie na wcześniejsze rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Matki Teresy z Kalkuty.
2 maja 1999
Beatyfikacja Ojca Pio z udziałem ok. 300 tys. pielgrzymów na Placu św. Piotra i tłumów przed Bazyliką św. Jana na Lateranie.

5 – 17 czerwca 1999
Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem ?Bóg jest miłością? (87. papieska podróż zagraniczna) ? kanonizacja bł. Kingi; beatyfikacje 108 męczenników II wojny światowej, ks. Stefana Frelichowskiego męczennika z tego samego okresu, matki Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego; przemówienie w parlamencie.

l października 1999
Otwarcie drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie (potrwa do 23 października). Jan Paweł II ogłasza patronkami Europy święte: Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).

5 – 9 listopada 1999
Jan Paweł II w Indiach i Gruzji (89. papieska podróż zagraniczna); w tym:
6 listopada 1999
W New Delhi ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej ?Ecclesia in Asia? (zob. wyżej 19 kwietnia – 14 maja 1998).
8 grudnia 1999
Przesłanie Jana Pawła II do katolików w Chinach.
24 – 25 grudnia 1999
W Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.
25 grudnia 1999
Otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice św. Jana na Lateranie.

18 stycznia 2000
Otwarcie Drzwi Świętych i nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie przez Jana Pawłą II razem z abpem Canterbury Georgem Careyem i z metropolitą Atanazym, delegatem patriarchy ekumenicznego.

12-13 maja 2000
Pielgrzymka do Fatimy (4. wizyta w Portugalii, 92. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja dwojga wizjonerów: Franciszka i Hiacynty Marto, zapowiedź ogłoszenia III tajemnicy fatimskiej.
18 maja 2000
Jubileusz Kapłanów; 80. urodziny Jana Pawła II.
13 czerwca 2000
Akt łaski prezydenta Włoch Carlo Azeglio Ciampiego dla Mehmeta Alego Agcy, skazanego na dożywocie za zamach na papieża.

26 czerwca 2000
Ogłoszenie w Watykanie III tajemnicy fatimskiej.
18-25 czerwca 2000
47. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.
6-8 lipca 2000
Polska narodowa pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu do Rzymu.

6 – 8 października 2000
Jubileusz Biskupów – z jubileuszową pielgrzymką do Rzymu przybywa ok. 1500 biskupów.
15 października 2000
Setki tysięcy ludzi świętują Jubileusz Rodzin (III Światowe Spotkanie Rodzin) w ulewnym deszczu na placu św. Piotra.

6 stycznia 2001
Uroczyste zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; Jan Paweł II ogłasza list apostolski ?Novo millennio ineunte?.
8 stycznia 2001
Wręczenie papieżowi Złotego Medalu Kongresu (najwyższe cywilne odznaczenie w USA).

23 – 27 czerwca 2001
Papieska pielgrzymka na Ukrainę (94. papieska podróż zagraniczna). Beatyfikacja m.in. 27 greckokatolickich męczenników ukraińskich (26 z ręki komunistów i ks. Emiliana Kowcza z ręki nazistów w obozie na Majdanku), abpa JózefaBilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
23 lipca 2001
Audiencja dla prezydenta USA George?a W. Busha.
1 sierpnia 2001
1000. audiencja ogólna Jana Pawła II (uczestniczyło w nich do tego czasu 16 mln pielgrzymów).

22 listopada 2001
Jan Paweł II podpisuje nową adhortację apostolską ?Ecclesia in Oceania?, będącą owocem specjalnego Synodu Biskupów (zob. wyżej 22 listopada – 12 grudnia 1998 roku) i przesyła ją adresatom pocztą elektroniczną.

24 stycznia 2002
Papież bierze udział wraz z delegatami 32 Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich oraz 11 religii świata w Dniu Modlitwy o Pokój zorganizowanym w Asyżu.
11 lutego 2002
Ustanowienie regularnych struktur diecezjalnych w Rosji (co spotkało się z protestem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego).
7 kwietnia 2002
Dzień Modlitwy o Pokój w Ziemi Świętej (gdzie od 2 kwietnia trwało przez 6 tygodni oblężenie przez wojsko izraelskie Bazyliki Narodzenia Pańskiego, gdzie schroniło się ok. 200 uzbrojonych Palestyńczyków). List apostolski ?Misericordia Dei? o sakramencie pokuty.

16 – 19 sierpnia 2002
Pielgrzymka do Polski pod hasłem ?Bóg bogaty w miłosierdzie? (98. papieska podróż zagraniczna) ? poświęcenie sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach i akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, msza na krakowskich Błoniach z udziałem 2,5 mln pielgrzymów, beatyfikacja abpa Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancji Szymkowiak.

Wrzesień 2002
W czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje Tryptyk Rzymski: medytacje, opublikowany wiosną 2003 roku.

16 października 2002
Ojciec Święty ogłasza list apostolski ?Rosarium Virginis Mariae?, poświęcony modlitwie różańcowej i dołączający do różańca czwartą część: tajemnice światła.Ogłoszenie Roku Różańca (do października 2003 roku).
1 stycznia 2003
36. Światowy Dzień Pokoju, orędzie ?Encyklika ?Pacem in terris? nieustanne zobowiązanie?.

18 – 19 maja 2003
Narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25-lecia pontyfikatu.
5 – 9 czerwca 2003
100. podróż apostolska Jana Pawła II ? do Chorwacji.

16 października 2003
25-lecie pontyfikatu.

14-15 sierpnia 2004
Papieska pielgrzymka do Lourdes (104. papieska podróż zagraniczna).
27 sierpnia 2004
Przekazanie do Moskwy ikony Matki Bożej Kazańskiej.
5 września 2004
Spotkanie Jana Pawła II z włoską Akcją Katolicką w Loreto.

27 listopada 2004
Jan Paweł II przyjmuje patriarchę Bartłomieja I i przekazuje mu relikwie świętych Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma.
8 grudnia 2004
Obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.

1 lutego 2005
Papież hospitalizowany w klinice Gemelli.
10 lutego 2005
Powrót papieża do Watykanu.
22 lutego 2005
Prezentacja włoskiej wersji książki Ojca Świętego ?Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci? (oryginał polski zaprezentowany 14 marca).

27 marca 2005
Ostatnie orędzie wielkanocne i błogosławieństwo ?Urbi et Orbi?.
30 marca 2005
Ostatnie spotkanie z pielgrzymami przybyłymi na audiencję ogólną.
2 kwietnia 2005
Godz. 21.37 śmierć Jana Pawła II.

(za: www.jp2w.pl)

foto. z beatyfikacji: M. Falkowski