Wielkanoc 2014 – życzenia

zmartwychwstanie_listdO Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
                                  Modlitwa Św. Franciszka

 Bogactwo Łaski Świąt Paschalnych zaprasza nas, abyśmy doświadczając Mocy Zmartwychwstania stawali się świadkami Zwycięstwa Boga nad śmiercią, światem i grzechem. Życzymy, aby doświadczenie przeżycia komunii ze Zmartwychwstałym Zbawicielem obdarzyło darami Boga, które przekażemy bliźnim.

Bp Marek Solarczyk                                          Halina Szydełko
Krajowy Asystent Kościelny                             Prezes Zarządu
Akcji Katolickiej                                                 Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej