?Wierzę w Syna Bożego? – rekolekcje AK Diecezji Płockiej z Panią Prezes KIAK

W dniach 7-9 lutego 2014r., w Płocku, w domu rekolekcyjnym STUDNIA obyły się doroczne rekolekcje Akcji Katolickiej: Wierzę w Syna Bożego.

W programie rekolekcji znalazły się Msze św., adoracja Najświętszego Sakramentu, droga krzyżowa z Janem Pawłem II, różaniec, doroczne spotkanie Rady DIAK oraz spotkanie: rozmowy niedokończone członków AKDP. W rekolekcjach wzięła udział p. Halina Szydełko prezes KIAK. Uczestnicy rekolekcji mogli wysłuchać konferencji ks. dr. Michała Zadwornego na temat gender, spotkać się z ks. dr. Mirosławem Milewskim – wikariuszem generalnym diecezji płockiej, oraz zapoznać się z zasobami wirtualnej biblioteki społecznej o czym opowiadał p. dr Roman Lusawa pomysłodawca tego dzieła. Rekolekcja poprowadził ks. Piotr Marzec ? asystent kościelny AKDP.

Podczas pierwszej konferencji zatytułowanej co znaczy wierzyć? rekolekcjonista mówił:  Podczas naszych rekolekcji Chrystus staje między nami i pyta czy we mnie wierzysz, albo inaczej kim jestem dla Ciebie, za kogo mnie uważasz? Takie pytanie postawił kiedyś Jezus swoim uczniom. ?Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?? Każdy z nas musi sam odpowiedzieć na to pytanie podczas tego świętego czasu ? by nie został ten czas zmarnowany.

Wiara – jak uczył papież Benedykt XVI – 

Zadaniem członka AK zaś jest życie wiarą, życie we wspólnocie kościoła, życie pociągające innych do Chrystusa, bo jak uczy papież Franciszek w najnowszej adhortacji – życie z Jezusem staje się o wiele pełniejsze i z Nim łatwiej znaleźć sens wszystkiego.jest darem Boga, ale jest również aktem głęboko wolnym i ludzkim.

Wiara jest odpowiedzią na beznadziejność tego świata.

W drugiej konferencji jako wykroczenia przeciwko wierze zostały wskazane: wykroczenie przeciwko wierze: niedowiarstwo; szybkie porównywanie się do innych – w naszych oczach gorszych – i łatwe usprawiedliwianie się z naszych grzechów i słabości; uciekanie w krainę przesądów, magii, wróżb, amuletów; zbytnie pokładanie ufności w samym sobie we własnych zdolnościach, talentach lub w drugim człowieku a nawet w jakiejś rzeczy, a nie w Bogu.

Tymczasem ? podkreślał ks. Piotr – nie ma innego Boga. I ważne jest ? szczególnie dzisiaj kiedy z ludzkiego życia chce się wyrwać Boga, chce się zeświecczyć zupełnie człowieka, chce się ośmieszyć Kościół i przedstawić go jako niewiarygodny – żeby odkryć obecnego wśród nas Boga. To nie zawsze jest proste. To czasem jest trudne zmaganie, to czasem jest trudna modlitwa, targowanie się Bogiem

, ale przez te trudy trzeba przejść, by odkryć, że Bóg naprawdę nie czyni nam nic złego. Bóg kocha człowieka.

Podczas spotkania Rady DIAK p. prezes Halina Szydełko wskazała na zadania stojące przed AK. Ukazała również przykłady konkretnych form zaangażowania Akcji Katolickiej i prosiła o dobre przygotowanie się  do II Kongresu AK w Polsce, który odbędzie się w Krakowie w 2015r.

W rekolekcjach wzięło udział ok. 35 członków AKDP.

Danuta Janicka, prezes DIAK

10-02-2014

patrz galeria

001