Wspieramy niepełnosprawnych z Fromborka

1 marca 2014 r. odbędzie się XVI Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Honorowy patronat nad imprezą objęli metropolita warmiński ks. abp Wojciech Ziemba i prezes Zarządu KIAK  Halina Szydełko.

Beneficjentem wenty będą tym razem Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas we Fromborku. Ze środków wypracowanych w czasie wenty zostaną zakupione dwa schodołazy do obsługi osób niepełnosprawnych korzystających z opieki w obu placówkach. Ten szczytny cel wspierają artyści, których prace plastyczne zostaną sprzedane podczas aukcji. Licytowane będą również dary VIP-ów. Kolekcjonerski zestaw monet z ostatnich miesięcy pontyfikatu bł. Jana Pawła II ofiarował nuncjusz papieski w Polsce ks. abp Celestiono Migliore. Prezes Akcji Katolickiej przekazała na ten cel wydawnictwo albumowe.

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej organizuje doroczną imprezę charytatywną już po raz szesnasty.  Dotychczas udało się już zebrać ok.400 tys. zł,  z których fundowane były stypendia, udzielana pomoc rzeczowa i finansowa niezamożnej młodzieży wiejskiej, placówkom pomocy społecznej i ośrodkom szkolno-wychowawczym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach. W ostatnich latach nasi beneficjenci otrzymują wsparcie w wysokości ok. 30 – 40 tysięcy zł. (bu)

05-02-2014