XVI Wenta Dobroczynna

folder aukcyjnyJuż za dwa dni XVI Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej. Honorowy patronat nad imprezą objęła prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko. Beneficjentami wenty będą tym razem Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas we Fromborku.  Dochód uzyskany ze specjalnej aukcji zostanie przeznaczony na zakup schodołazu  do obsługi osób niepełnosprawnych korzystających z opieki WTZ i sprzętu rehabilitacyjnego dla ŚDS. Zaczynamy w sobotę, 1 marca, o godz. 12.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie. Gośćmi wenty będą m.in. prezes Halina Szydełko i ks. abp – senior Edmund Piszcz. Na zakończenie imprezy, którą poprowadzi (jak zawsze ) Paweł Burczyk,  odbędzie się koncert Eleni. (bu)

2014-02-27