BOŻE NARODZENIE 2015 – ŻYCZENIA

obrazek2015bnO Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

                               Modlitwa Św. Franciszka z Asyżu

 

Narodzenie Jezusa Chrystusa wprowadziło w nasze życie dary Bożej Mocy. Dzięki łasce Miłosierdzia doświadczamy tajemnicy Bożego Życia. Niech Święta Bożego Narodzenia odnowią dar jedności z Bogiem i napełnią pełnią daru Bożej Miłości i Pokoju.

Bp Marek Solarczyk                                                  Halina Szydełko
Krajowy Asystent Kościelny                                           Prezes Zarządu
Akcji Katolickiej                                                  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej