Apelujemy do Prezydenta RP

Akcja Katolicka zwróciła się do prezydenta Komorowskiego o skierowanie Ustawy in Vitro do Trybunału Konstytucyjnego.

Warszawa, 14 lipca 2015 r.

 Szanowny Pan Bronisław Komorowski Prezydent RP Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przyjętej niedawno przez Sejm i Senat RP Ustawy o in vitro.

Wiele zapisów tego dokumentu budzi słuszne zastrzeżenia pod względem etyczno-moralnym. Są również uwagi natury formalno-prawnej, na co wielokrotnie zwracali uwagę przeciwnicy rządowej ustawy, w tym także niektórzy parlamentarzyści sejmowej koalicji.

Dla członków Akcji Katolickiej, dla których najważniejszym odnośnikiem w codziennym życiu jest Bóg i prawo naturalne, ochrona życia jest bezwględnym nakazem moralnym. Apelujemy zatem do Pana Prezydenta o szacunek dla życia i prawną ochronę życia i zdrowia dziecka poczętego, czego nie gwarantuje prawo dopuszczające możliwość selekcji zarodków w trakcie procedury in vitro, przypominając powszechnie potępione praktyki eugeniczne. Niszczenie ludzkich embrionów narusza przecież art. 157 podpunkt ?a? Kodeksu karnego. Trudno naprawdę pojąć, jak parlamentarzyści, którzy przegłosowali tę ustawę, mogli świadomie zadeklarować wolę łamania obowiązującego prawa w naszym kraju.

Społeczeństwo polskie oczekuje od Prezydenta RP, aby zawsze stawał w obronie prawa, w obronie Konstytucji. Dlatego z całą mocą wnosimy o skierowanie Ustawy in vitro do Trybunału Konstytucyjnego, aby jednoznacznie  rozstrzygnął zasygnalizowane wątpliwości, wyrażając swoje stanowisko w tak fundamentalnej kwestii, jaką jest ochrona ludzkiego życia, od samego początku, a zatem również  w fazie zarodkowej.

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej Halina Szydełko

ikona_pdf2 – PrezydentKomorowski.invitro.AKwPL2015.07.14