Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Nr 50, czerwiec 2015

0001_0150 numer Biuletynu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej to skromny owoc zespołu redakcyjnego, który swą pracę rozpoczął we wrześniu 1999 r. wydając  pierwszy numer tego periodyku ukazującego się 3-4 razy w ciągu roku.

Jaki jest ten nowy biuletyn, sprawdzicie Państwo sami sięgając po niego w najbliższych dniach, gdyż właśnie z wydawnictwa w Olsztynie wyruszyły w Polskę pachnące drukiem paczki. Chciałabym sięgnąć trochę do historii, w końcu minęło już szesnaście lat. Od początku biuletyn redagowaliśmy wspólnie w tym samym zespole co dzisiaj, a więc: Halina Szydełko, Bożena Ulewicz, redaktor techniczny ? Janusz Prucnal. W dalszym ciągu drukiem i kolportażem zajmuje się AFW Mazury z Olsztyna, a jej właściciel, znany fotografik, wydawca wielu albumów Andrzej Stachurski jest autorem zdjęć na większości okładek. Od trzech lat nie ma tylko w tym gronie korektorki ? Niny Złakowskiej, której śmierć w marcu 2012 roku bardzo nas zasmuciła.

Biuletyn z założenia był i nadal jest nośnikiem informacji o tym, co dzieje się na poziomie krajowym, diecezjalnym, a czasami nawet parafialnym w naszym stowarzyszeniu. To po prostu historia Akcji Katolickiej nieledwie od początku jej odrodzenia w roku 1996. Przypomnę, że w listopadzie 1998 r. odbyły się pierwsze wybory władz krajowych stowarzyszenia, którego pierwszym prezesem została na mocy dekretu KEP Halina Szydełko. Rok później ukazał się pierwszy numer naszego wydawnictwa. I tak to się zaczęło. W biuletynach znajdziemy zapis najważniejszych wydarzeń, tych sprzed lat, jak i aktualnych, przebieg pracy formacyjnej i społecznej prowadzonej na szczeblu krajowym i diecezjalnym.

Przystępując do przygotowania tego tekstu, a nie mając pod ręką papierowej wersji pierwszego numeru, poszukałam w niezastąpionym internecie i proszę, znalazłam na naszej starej stronie link odnoszący się do tego wydarzenia ? streszczenie zawartości, okładkę, a  także modlitwę, Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej wygłoszony przez ówczesnego Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej podczas I Krajowej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Było to  9 listopada 1996 r. Miałam prawdziwy zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu, które jeszcze dzisiaj pamiętam w każdym szczególe tamtego dnia. Wtedy było to przeżycie i wzruszenie. Dzisiaj wiem, że wraz z rzeszą tych wszystkich, którzy stawili się wtedy w jasnogórskiej bazylice, a później uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na klasztornych wałach, tworzyliśmy historię odrodzonej Akcji Katolickiej.

             Bożena Ulewicz

 biuletyn1Akt Zawierzenia

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu. Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką.

Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej: – kształtowanie sumień – formację duchowo-moralną i intelektualną – budzenie odpowiedzialności za Kościół – ożywianie ducha apostolskiego – wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią – kształtowanie świadomości kościelnej.

Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwata Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wy

pływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko,

tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się: dla niewierzących – światłem dla grzesznych – nawróceniem dla zagubionych – drogą dla poszukujących – prawdą i życiem dla dobrych – umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.

Częstochowa, 9 listopada 1996 r. I Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

http://stara.ak.org.pl/main.php?id=63