DOROCZNE ŚWIĘTO AKCJI KATOLICKIEJ

1015ChrKrolaDoroczne Święto Akcji Katolickiej przypadające w najbliższą niedzielę, podczas której Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wpisuje się w dwie ważne dla stowarzyszenia rocznice. W tym roku mija 85. rocznica ustanowienia Akcji Katolickiej w naszym kraju, a także 20 lat od momentu odrodzenia stowarzyszenia i powołania pierwszych odnowionych struktur.  Msza św. dla uczczenia święta zostanie odprawiona w niedzielę ( 22 bm. ), o godz.9.00  w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Będzie jej przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej, który wygłosi również kazanie. W uroczystości wezmą udział członkowie stowarzyszenia z archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.  Świętować będą również członkowie organizacji w całej Polsce.

            Najwcześniej, bo już w najbliższą sobotę ( 21 bm. ), rozpocznie obchody AK archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W uroczystościach weźmie udział prezes Zarządu KIAK poseł Halina Szydełko. O godz. 11.00 w bazylice archikatedralnej odprawiona zostanie msza pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity Andrzeja Dzięgi. Uroczysta liturgia będzie zarazem dziękczynieniem Bogu za zakończenie prac redakcyjnych nad dokumentami Synodu Metropolitalnego. Jak poinformowano na stronie internetowej kurii szczecińskiej w urczystości wezmą udział członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej, przeżywającej II Archidiecezjalny Kongres z okazji swego 20-lecia.

            W Warszawie uroczystość Chrystusa Króla poprzedzi konferencja z okazji 20-lecia erygowania Akcji Katolickiej w archidiecezji. 21 listopada w katedrze św. Jana ( godz. 10.00 ) ks. kard. Kazimierz Nycz odprawi Mszę św., po której odbędzie się konferencja w pałacu arcybiskupów warszawskich ? o czym informuje prezes DIAK Elżbieta Olejnik. Goście wysłuchają wykładu ks. prof. Tadeusza Borutki, oczywiście o Akcji Katolickiej. Następnego dnia członkowie stowarzyszenia z archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej uczestniczyć będą w Mszy św. w bazylice św. Krzyża.

            W archidiecezji poznańskiej tamtejsza AK tradycyjnie świętuje z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Jak poinformowała prezes Bogumiła Kania-Łącka o godz. 15.00 odbędzie się Msza św. w katedrze. Przewodniczyć będzie bp Damian Bryl. Podczas Eucharystii 16 nowych KSM-owiczów złoży uroczyste przyrzeczenie przystąpienia do stowarzyszenia. Następnie w auli Wydziału Teologicznego odbędzie się akademia, podczas której m. in. wręczone zostaną nagrody przyznane w konkursie plastycznym Święty Jan Paweł II w pamięci mojej rodziny,  a sześciu członków zostanie uhonorowanych tytułem ?Zasłużony dla Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej?. Zebrani wysłuchają wystąpienia państwa Pulikowskich, audytorów niedawnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych prac z konkursu plastycznego.

            W diecezji bielsko-żywieckiej podczas uroczystości wykład pod tytułem ? Miłosierdzie Boga w posłannictwie Kościoła i życiu chrześcijanina? wygłosi ks. prof. Jan Wal. Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 15. 30 w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. O godzinie 17 00 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana z  udziałem i homilią ks. biskupa Romana Pindla. Podczas uroczystości zostaną wręczone dekrety dla prezesów POAK oraz medale Pro Consecratione Mundi.

            Jubileuszowo będzie w Zamości, gdzie Akcja Katolicka diecezji zamojsko – lubaczowskiej obchodzić będzie swoje 20-lecie, a także 120. rocznicę urodzin bł. Stanisława Marii Starowieyskiego. O godz. 12.00, w zamojskiej katedrze  Msza Św. pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka, podczas której uhonorowane zostaną osoby zasłużone dla dzieła na rzecz stowarzyszenia. Następnie, na okolicznościowej konferencji, Andrzej Juszczak – prezes DIAK  podsumuje 20 lat działalności, a ks. dr Michał Maciołek, przedstawi sylwetkę błogosławionego patrona Akcji Katolickiej.

            W Uroczystość Chrystusa Króla członkowie Akcji Katolickiej archidiecezji białostockiej spotykają się wraz ze swoimi księżmi asystentami w sali Św. Kazimierza w parafii Św. Rocha w Białymstoku o godz. 15.00 ? mówi prezes Teresa Niewińska – W spotkaniu uczestniczą także laureaci konkursu dla dzieci i młodzieży zorganizowanego w ramach Dni Kultury Katolickiej pt.: „Zofia Kossak w służbie Bogu, Kościołowi i Polsce. W 125 rocznicę urodzin” wraz z rodzicami i nauczycielami. Konferencję „Nowe życie w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.”  wygłosi ks. prałat Tadeusz Żdanuk, diecezjalny asystent AK. W programie także multimedialna prezentacja działalności i wręczenie nagród uczestnikom konkursu. O godz. 18.00 uroczysta Msza Święta, po której nastąpie wręczenie legitymacji  nowym członkom Akcji Katolickiej oraz nominacji prezesowi nowego POAK.

            AK diecezji ełckiej spotka się tym razem w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach k. Olecka. Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczyć będzie ks. biskup Jerzy Mazur. W programie obchodów konferencja na temat Roku Miłosierdzia, którą poprowadzi ks. prał. Jarema Sykulski. Odbędą się również spotkania księży asystentów. Z kolei prezes DIAK Cezary Domitrz zaprezentuje tegoroczne dokonania ełckiej AK oraz plany na rok przyszły.

            W Radomiu, jak informuje prezes Jerzy Skórkiewicz ? spotykamy się wspólnie z KSM. Odbędzie się  Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Której poprzedni ordynariusz ks. bp Edward Materski zawierzył AK diecezji radomskiej. 22 listopada odbędzie się ponowienie zawierzenia (uroczyste odczytanie aktu) przez obecnego ordynariusza, bpa Henryka Tomasika. Podczas liturgii – złożenie daru wotywnego w postaci pozłacanego, grawerowanego serduszka i przyjęcie 18. nowych członków AK. Następnie uczestnicy wysłuchają wykładu pierwszego asystenta diecezjalnego DIAK. Odbędzie się również wręczenie statuetek GRATIAS TIBI 25. osobom zasłużonym dla radomskiej AK.

              W przeddzień niedzieli Chrystusa Króla diecezja płocka  organizuje VIII sympozjum naukowe na temat:”Otwarci na wołanie świata – o solidarność z prześladowanymi. To informacja od prezes DIAK w Płocku Danuty Janickiej.

              Natomiast w diecezji tarnowskiej ? jak napisała prezes Bożena Kwitowska  – 22 listopada, o godz. 10.30, odbędzie się Msza św. w tarnowskiej bazylice katedralnej. Do udziału w tej uroczystości zaproszono księży asystentów i wszystkich członków Akcji Katolickiej wraz z pocztami sztandarowymi. Materialnym wymiarem jubileuszu 20-lecia stowarzyszenia  jest fundacja stacji Drogi Krzyżowej dla parafii w Kazachstanie. Podczas Mszy św. jedna ze stacji  zostanie  poniesiona w procesji z darami. Przed Mszą św. o godz. 9.00 w sali im. Jana Pawła II domu katechetycznego odbędzie się spotkanie członków AK DT, podczas którego ks. Piotr Pasek wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie wygłosi wykład połączony z prezentacją multimedialną pt. ?Kult św. Wojciecha w Polsce i w diecezji tarnowskiej?

( bu)