Głosowanie w Senacie w tzw. konwencji przemocowej

Nie tak dawno, bo zaledwie miesiąc temu, informowaliśmy Państwa jak głosowali posłowie w tzw. konwencji przemocowej. Od dzisiaj wiemy już jak głosowali w tej samej sprawie senatorowie RP. Stało się jak podejrzewaliśmy ? na  88 głosujących osób, za przyjęciem było 49, sprzeciwiło się 38, a 1 wstrzymał się do głosu. Podczas głosowania nieobecnych było 12 senatorów.

Teraz wszystko w rękach prezydenta RP, po którym spodziewamy się, że przekaże ten dokument Trybunałowi Konstytucyjnemu w celu stwierdzenia zarzucanych mu niezgodności z Konstytucją RP. Posłowie i senatorowie mogą się na tym nie znać, ale TK powinien jednoznacznie ustalić, które zapisy Ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy stoją w niezgodzie z artykułami naszej ustawy zasadniczej.

Poniżej załączamy listę pokazującą jak głosowali senatorzy. Prezes Halina Szydełko zwraca się do prezesów wszystkich Diecezjalnych Instytutów AK o zapoznanie  opinii publicznej z poszczególnych województw o wynikach głosowania.

senat glosowanie 2015-03-05

kliknij – powiększ