Gratulacje Akcji Katolickiej w Polsce dla Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Elekta RP

Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Elekt RP.

Szanowny Panie Prezydencie!

Z nadzieją na lepszą przyszłość naszej Ojczyzny pragnę przekazać Panu serdecznie gratulacje w związku ze zwycięstwem odniesionym w wyborach na urząd Prezydenta RP.

Akcja Katolicka w Polsce, którą mam zaszczyt reprezentować, przez cały czas trwania kampanii powierzała Bogu losy naszej Ojczyzny. W swoich apelach o udział społeczeństwa w wyborach nawoływaliśmy o wybór wartości pisząc m.in. : ?Pragniemy Polski silnej, nowoczesnej, troszczącej się o swych obywateli. Pragniemy Polski bezpiecznej dla młodych i dla ludzi starszych. Polski, która nie demoralizuje społeczeństwa. Polski, która stwarza miejsca pracy i umacnia rodziny, a nie rozbija je wymuszając emigrację za chlebem.?  Jestem głęboko przekonana, że Pańska prezydentura jest gwarancją takiej właśnie Polski.

W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i całego liczącego ponad 20 tysięcy członków stowarzyszenia życzę Panu Prezydentowi wiele sił, zdrowia i  energii, a także wsparcia ze strony polskiego społeczeństwa w realizacji Pańskich planów naprawy Ojczyzny. Będziemy wspierać Pana naszym działaniem, a nade wszystko modlitwą powierzając każdy dzień pańskiej prezydentury Opiece Jezusa Chrystusa i Jego Miłosiernej Matki ? Maryi.

 Z wyrazami szacunku

Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Warszawa, 25 maja 2015 r.