II Kongres. „Z ufnością w Bożą Moc”.

logo.kongres.bpWspólnota Kościoła katolickiego, który jest w Polsce przeżywa bardzo istotne momenty swoich dziejów. Przygotowanie do 1050 rocznicy Chrztu Polski uświadamia nam wezwanie do dojrzałego przyjęcia darów Bożego Ducha, jakie zostały nam zawierzone w łasce wiary i dzięki którym mamy doprowadzić do budowania Królestwa Bożego pośród nas. Zbliżająca się pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka do naszej Ojczyzny i przybycie rzeszy młodych na Światowe Dni Młodzieży wprowadza nas w wielką tajemnicę wierności samego Boga i kontynuacji Jego planów w życiu ludzi, którzy w kolejnych pokoleniach przekazują, umacniają i głoszą naukę Chrystusa całemu światu.

Ponad 20 lat istnienia odnowionej Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie zachęca nas do odkrycia otrzymanych i pomnożonych Bożych darów, ale także uświadamia nam konieczność odpowiedzialnego przeżywania naszej wiary w obecnych czasach, aktualnych wyzwaniach, rozwiniętych wspólnotach, pielęgnowanych inicjatywach, a nade wszystko Mocy Bożej Łaski.

W takiej perspektywie mamy szansę na właściwe odczytanie i przeżycie dzieła II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce pod hasłem: ?Nieśmy Ewangelię nadziei?.

Przygotowany program wydarzenia stwarza okazję do dokonania refleksji nad osiągnięciami ostatnich dwóch dekad, ale ma być przede wszystkim odpowiedzią na pytanie o naszą przyszłość. Nie możemy być głusi na Prawdę Chrystusowej Ewangelii, która stanowi źródło nadziei dla nas, ale i dla każdego człowieka. Stajemy wobec wielkiej szansy umocnienia naszej katolickiej tożsamości i wypracowania form współpracy ze wszystkimi ludźmi Kościoła. Tak wielu wiernych w obecnym czasie pogłębia duchową moc wiary, rozwija znajomość nauczania Kościoła w każdym aspekcie życia człowieka i jego wspólnot, chce z oddaniem i wytrwałością być świadkiem Bożych darów w otaczającym nas świecie.

Niech miesiące dzielące nas od rozpoczęcia II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej nie będą tylko samym oczekiwaniem, ale wielką troską o odnowienie naszego zaangażowania w życie Kościoła i jego świadectwo wobec dzisiejszego świata. Z ufnością w Bożą Moc podejmijmy dzieło oddanej modlitwy i praktyk pokutnych, aby nasze starania były przepełnione Błogosławieństwem Tego, dla Którego WSZYSTKO JEST MOŻLIWE.

+ Marek Solarczyk, KRAJOWY ASYSTENT KOŚCIELNY AKCJI KATOLICKIEJ