II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w fotografii. (17-20.09.2015)

Relacje z II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce przedstawia w fotografii Roman Faryś.

Zdjęcie niekiedy mówi więcej, o atmosferze i przeżyciach, niż wiele słów.

 

patrz – galeria

II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w fotografii. (17-20..09.2015)_13