„Jak głosowali posłowie” w tzw. konwencji przemocowej

Jak wiadomo Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej. Głosowało 437 posłów. Za ratyfikacją było 254 parlamentarzystów, przeciw 175 posłów, 8 wstrzymało się od głosu. Kilkunastu posłów było nieobecnych.

Oczywiście nie ma co liczyć na to, żeby Senat w obecnym składzie odrzucił tę ustawę.

Nie wiemy jeszcze jak zachowa się aktualny Prezydent RP. Prezes Zarządu KIAK Halina Szydelko wystosuje list Bronisława Komorowskiego z wnioskiem o nie podpisywanie tego dokumentu. Akcja Katolicka uważa, że niezgodnościami ustawy z Konstytucją RP powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny.

Poniżej  znajdziecie Państwo wykaz przedstawiający wynik głosowania.

wynik głosowania w formacie pdf – ikona_pdf2
(Sejm RP 7 kadencji. POSIEDZENIE 86. – głosowanie nr 40 (06-02-2015 10:53:44)

Prezes Halina Szydełko zwraca się do prezesów wszystkich Diecezjalnych Instytutów AK o informowanie opinii publicznej z poszczególnych województw jak głosowali ich parlamentarzyści. Niech to będzie przyczynek pod rozwagę, na kogo nie należy głosować w tegorocznych wyborach parlamentarnych.