Nadzwyczajny Rok Święty – darem łaski

jub2015.1Będzie to rok, w którym mamy wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu i przedkładać je nad sąd, a w każdym przypadku, sąd Boży będzie zawsze odbywał się w świetle Jego miłosierdzia” – mówił Franciszek podczas Mszy św. inaugurującej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

            Papież nawiązał do przypadającej 50. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II, w trakcie którego jego ojcowie „otworzyli drzwi na świat”. „Jubileusz pobudza nas do tej otwartości i zobowiązuje, by nie zaniedbywać ducha, jaki wyłonił się z Vaticanum II, ducha Miłosiernego Samarytanina” ? powiedział Ojciec Święty.(…)

            Po modlitwie ?Anioł Pański? i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił też włoską Akcję Katolicką oraz przypomniał, że po południu uda się na plac Hiszpański, gdzie pomodli się u stóp kolumny Niepokalanej Matki Bożej. Zapowiedział też, że nawiedzi bazylikę Santa Maria Maggiore, gdzie Matce Miłosierdzia powierzy całą ludzkość, a w sposób szczególny Wieczne Miasto. Franciszek przypomniał, że w uroczystości otwarcia Drzwi Świętych wziął udział Papież-Senior Benedykt XVI. Poprosił wiernych o wyrażenie wdzięczności jego poprzednikowi na Stolicy Piotrowej za tę obecność. Wierni burzą oklasków przyjęli tę propozycję. Na zakończenie życzył wiernym owocnego przeżycia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. (www.ekai.pl)

MODLITWA

Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski

i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,

a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,

a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do kazdego nas:

O, gdybyś znała dar Boży!

 

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,

Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:

spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,

aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:

niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

 

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,

aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,

a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

 

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

——————————————

oficjalna strona: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl.html

Bulla Misericordiae Vultus: http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/giubileo/bolla.html