Nasze dziedzictwo ? Polska. VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. Kraków 2015. Pod patronatem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. [zapowiedź]

?Dzieje naszego narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury?.

<?Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego bardziej się oczyszcza, i tego żadne zewnętrzne siły nie zdołają zniszczyć?.

 Nasze dziedzictwo ? Polska (Jan Paweł II, Kraków  Błonia 1979 r.). 

Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, o potrzebie ?oczyszczania ducha narodu? przyjmujemy jako  szczególne zadanie, realizując go poprzez stałą pracę formacyjną w wielu obszarach.  Zadanie to w roku naszego II Ogólnopolskiego  Kongresu Akcji Katolickiej, w czasie wyborów prezydenckich i parlamentarnych w naszej Ojczyźnie ma szczególnie doniosły i odpowiedzialny wymiar.

Jednym z naszych ważnych wydarzeń formacyjnych  jest organizowany w tym roku już VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej pod hasłem ?Nasze dziedzictwo-Polska?. Łączy on wiele aspektów wychowania patriotycznego, a jego formuła ułatwia współpracę z wieloma  środowiskami, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Coraz więcej struktur Akcji Katolickiej w Polsce podejmuje to szczególne zadanie formacji patriotycznej, organizując na różnych szczeblach  przeglądy, festiwale, konkursy, wieczornice pieśni i poezji patriotycznej, wiedzy historycznej. Nieocenioną pomocą w tej formacji jest wydany przez Akcję Katolicką Śpiewnik Pieśni Patriotycznych zwierający wkładkę z wypowiedziami naszego Papieża o ojczyźnie, narodzie i miłości do Ojczyzny.

Zachęcamy Panie i Panów Prezesów oraz Zarządy DIAK do rozpropagowania idei Festiwalu w swoich środowiskach oraz do zorganizowania eliminacji różnego szczebla  i zgłoszenia ich uczestników na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej w Krakowie.

Do udziału w Festiwalu można zgłaszać laureatów przeglądów  diecezjalnych, parafialnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, organizowanych przez Akcję Katolicką, jak również inne środowiska. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży należy do grona współorganizatorów naszego przedsięwzięcia. Zapraszamy stowarzyszenie do aktywnej współpracy.

Przyjazdowi na festiwal do Krakowa, miasta św. Jana Pawła II i polskich królów, stolicy narodowej kultury, można nadać dodatkowo charakter pielgrzymkowo ? turystyczny odwiedzając liczne miejsca kultu i tradycji narodu polskiego.

Udział reprezentantów z całej Polski w ogólnopolskiej imprezie  jest również promocją regionów, z których pochodzą, stąd można zwracać się o finansowe wsparcie  wyjazdu laureatów do lokalnych samorządów, parafii oraz innych organizacji i darczyńców.

Więcej informacji o Festiwalu w Regulaminie, który załączamy word.

Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu należy dokonać na karcie zgłoszenia word w terminie do 30 czerwca 2015 r. W przypadku trudności pełnego zgłoszenia ( repertuar, skład imienny?) – prosimy o przesłanie przynajmniej wstępnej deklaracji uczestnictwa, a pełnego zgłoszenia należy wtedy dokonać do 5 października br.

Serdecznie zapraszamy i pozdrawiamy. Króluj nam Chryste!

W imieniu Organizatorów Stefan MajerczakCzłonek Zarządu KIAK ds. kultury, Koordynator Festiwalu

Kraków, 8 maja 2015 r.