Nowe dzieło w starej plebanii

30 maja, w przeddzień niedzieli Trójcy Świętej, prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko wzięła udział w uroczystości poświęcenia, oddanej do użytku po trwającej blisko osiem lat rewitalizacji, zabytkowej plebanii w Jeleśni, w diecezji bielsko-żywieckiej, w której rozpoczął działalność ośrodek edukacyjno-oświatowy Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Przed laty budynek został przekazany stowarzyszeniu przez biskupa Tadeusza Rakoczego, a poświęcił go nowy ordynariusz diecezji biskup Roman Pindel, który również przewodniczył Mszy św. Na tę uroczystość przybyli licznie członkowie Akcji Katolickiej z całego regionu, na czele z prezesem Zarządu DIAK Andrzejem Kamińskim.

Warto podkreślić, że rewitalizacja, której koszt wyniósł ok. 3 mln zł, w 50 proc.  została zrealizowana ze środków unijnych w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego województwa  śląskiego. Resztę kosztów ponieśli członkowie diecezjalnej AK oraz prywatni darczyńcy. Zabytkowy budynek, datowany na początek XIX wieku, został poddany troskliwej konserwacji i  gruntowanej modernizacji. W obecnym kształcie obiekt pomieści grupy liczące ok. trzydzieści osób, które będą mogły wziąć udział w spotkaniu formacyjnym, a także przenocować. Oprócz sali wykładowej i sypialni jest jadalnia z zapleczem kuchennym. To jeszcze nie koniec, gdyż Akcja Katolicka powiększa ośrodek o nowe obiekty przeprowadzając remont starej wikarówki i planując rewitalizację dawnej organistówki.

Uczestnicząca w uroczystościach prezes Zarządu KIAK  powiedziała: – Z wielką radością spoglądamy dziś na ten budynek, który dzięki Akcji Katolickiej zyskał drugie życie. Nie sposób nie docenić ogromnej pracy, ogromnego wysiłku, również finansowego. Myślę, że rezultat tej pracy, który mamy okazję dziś podziwiać, rekompensuje lata wyrzeczeń, które z pewnością były konieczne w związku z realizacją tak poważnej inwestycji.

Akcja Katolicka przed wojną  posiadała wiele nieruchomości, że wymienię choćby budynek Romy w Warszawie, hotel Rzymski w Poznaniu, czy Filharmonię Krakowską. Ale przed wojną nasze stowarzyszenie liczyło 750 tys. członków. Teraz jesteśmy jednym z wielu stowarzyszeń istniejących w Kościele, obok innych ruchów i organizacji i choć zajmujemy szczególne miejsce jako urząd w Kościele, to nie dysponujemy już tak znacznym majątkiem jak kiedyś. Bogactwem Akcji Katolickiej są przede wszystkim ludzie, jednak zaplecze materialne jest również bardzo ważne i bardzo potrzebne. Dlatego cieszy to, że Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej podjęła wysiłek, aby budować potencjał gospodarczy stowarzyszenia.

Wierzę, że ten budynek będzie służył nie tylko Akcji Katolickiej, ale stanie się miejscem integracji różnych organizacji kościelnych, gdzie prowadzona będzie formacja, tak bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie zagubionych wartości. Gratulując, a zarazem wyrażając uznanie za podjęcie tego dzieła i doprowadzenie go do szczęśliwego końca, życzę Akcji Katolickiej, aby ten sukces w wymiarze materialnym przynosił wiele wspaniałych owoców duchowych.

Jak poinformował prezes Andrzej Kamiński stara plebania będzie służyć nie tylko Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ale także gościom z całego kraju i z zagranicy, zwłaszcza południowym sąsiadom z Czech i Słowacji.

Na zabytkowym portalu odnowionej plebanii widnieje logo Akcji Katolickiej, a figurę  św. Józefa ufundował asystent diecezjalny AK ks. prof. Tadeusz Borutka.

(bu)

patrz ? galeria (foto.: Piotr Manowiecki)

Nowe dzieło w starej plebanii.2015-06-04_001