O nas w „Naszym Dzienniku”

Akcja Katolicka zawsze była i również dzisiaj powinna być kuźnią formacji wiernych. Św. Jan Paweł II.

Działajmy razem.

Integrowanie środowisk katolickich ? taki ambitny cel stawia sobie Akcja Katolicka.
Przedstawiciele Akcji zastrzegają, że nie oznacza to w żadnym wypadku wchłaniania innych stowarzyszeń czy organizacji,  ale  jak  najściślejszą współpracę.  Zresztą  nie  ma takiej potrzeby, bo statut Akcji  Katolickiej  pozwala  jej członkom  na  przynależność także do innych instytucji katolickich. (…)
za. Nasz Dziennik, 2015-06-19, s. 2. [www]

kliknij – powiększ

nd_AK_cr