O powstrzymanie łamania praw człowieka w ustawie legalizującej in vitro – petycja do senatorów RP. AKCJA KATOLICKA POPIERA.

Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele!

Bardzo prosimy o przyłączenie się do wspólnej petycji do Pań i Panów Senatorów RP o odrzucenie lub wniesienie zasadniczych poprawek do ustawy o leczeniu niepłodności, którą przyjął Sejm w dniu 25 czerwca br.

Podkreślamy, że ustawa ta nie odnosi się do rzeczywistego leczenia niepłodności, ale legalizuje procedury zapłodnienia pozaustrojowego stosowane przez ośrodki wspomaganej prokreacji.

Jest to najbardziej liberalna ustawa na ten temat w całej Unii Europejskiej.

Ustawa definiuje dziecko poczęte w embrionalnej fazie rozwoju jako grupę komórek i nie chroni jego życia i zdrowia. Pozwala na tworzenie ludzkich embrionów w warunkach laboratoryjnych, mrożenie, testowanie, a w przypadku wykrycia wad na selekcję praktycznie aż do urodzenia.

Zezwala na sztuczne poczęcie dziecka przez osoby obce, także po śmierci jego rodziców. Umożliwia wskazanie obcego, dowolnego mężczyzny jako ojca dziecka. Wyraża zgodę, aby z zapłodnienia pozaustrojowego mogły korzystać osoby nie będące małżeństwem, oświadczające jedynie, że znajdują się we wspólnym pożyciu.

Zapisy te legalizują zamawianie i kupowanie dzieci, wynajmowanie matek zastępczych tzw. surogatek, również przez pary jednopłciowe, ale w żaden sposób nie zabezpieczają praw i bezpieczeństwa dzieci poczętych in vitro.

Z petycją można zapoznać się i podpisać na stronie: www.naszestanowisko.pl/invitro/

Bardzo prosimy o upowszechnianie tej informacji, przekazywanie jej znajomym, umieszczanie na swoich i zaprzyjaźnionych stronach internetowych, na Facebooku, Twitterze i wszędzie, gdzie istnieje taka możliwość.

Dziękujemy za współpracę.

 

Ewa H. Kowalewska, Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, Human Life International Polska