Program posiedzenia Rady KIAK i rekolekcji dla asystentów diecezjalnych, członków Zarządu i Rady KIAK. 13-15 listopada 2015.

Posiedzenie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, 14 listopada 2015 r., Warszawa, ul. Dewajtis 3

Porządek obrad

1. Powitanie i modlitwa

2. Wybór prezydium posiedzenia Rady KIAK

3. Przyjecie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady KIAK

5. Słowo Ks. Biskupa Marka Solarczyka ? Krajowego Asystenta AK

6. Słowo Prezesa Zarządu Haliny Szydełko

7. Kalendarium na rok 2016

– propozycja Zarządu

– dyskusja

– głosowanie nad przyjęciem

8. Kierunki działania na rok 2016

– propozycja Zarządu

– dyskusja

– głosowanie nad przyjęciem

9. Projekt preliminarza dochodów i wydatków na rok 2016

– propozycja Zarządu

– dyskusja

– głosowanie nad przyjęciem

10. Wybór kandydatów na prezesa Zarządu KIAK

– wybór komisji skrutacyjnej

– zgłaszanie kandydatów

– prezentacja kandydatów

– głosowanie

11. Podsumowanie II Krajowego Kongresu AK

12. Sprawy bieżące

13. Wolne głosy i wnioski

——————————————————————–

PROGRAM REKOLEKCJI DLA ASYSTENTÓW DIECEZJALNYCH, CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY KRAJOWEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

Dom Rekolekcyjny ? ul. Dewajtis 3, Warszawa (Bielany)

13-15 listopada 2015

?Powrót do źródeł? : rekolekcjonista ks. Bogusław Kowalski,  proboszcz parafii katedralnej diecezji warszawsko-praskiej

Piątek ? 13.11.

19.00  I  konferencja

20.00  Msza Święta z homilią

21.00  Apel Jasnogórski

Sobota ? 14.11.

07.30  Msza Święta z homilią

09.30 13.00 II konferencja i Adoracja Najświętszego Sakramentu, Sakrament Pokuty

14.30  Posiedzenie Rady KIAK ( część I )

19.00  Posiedzenie Rady KIAK ( część II )

20.30  Różaniec św., adoracja

21.00  Apel Jasnogórski

Niedziela 15.11.

07.30  Msza Święta