Spotkanie samorządowców z Akcji Katolickiej w Strachocinie.

25 stycznia, do Strachociny, na spotkanie opłatkowe przybyli  samorządowcy archidiecezji przemyskiej będący członkami Akcji Katolickiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, który wygłosił też okolicznościowe Słowo Boże. Koncelebransami byli: ks. prał. Stanisław Potera, asystent diecezjalny AK z diecezji rzeszowskiej, ks. prał. Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Katechetycznego z Przemyśla, ks. prał. Feliks Kwaśny z Sanoka i ks. prał. Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli. Po Mszy św. odbyło się nabożeństwo ku czci św. Andrzeja zakończone ucałowaniem relikwii świętego.

Następnie w Domu Rekolekcyjnym  miało miejsce uroczyste spotkanie opłatkowe. Obecni byli przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa  oraz Bogdan Romaniuk, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. Akcję Katolicką w Polsce reprezentowała  Halina Szydełko ? prezes Zarządu KIAK, a struktury diecezjalne  Danuta Figiel – prezes Zarządu DIAK.

Czesław Urban

patrz – galeria (foto.: Czesław Urban)
2.SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z AKCJI KATOLICKIEJ W STRACHOCINIE