VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej ? ?Nasze dziedzictwo ? Polska?.

VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej
 pod patronatem Krajowego instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
                                                                                                               Nasze dziedzictwo ? Polska

To juz szósta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej. W tym roku impreza została  objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

7 listopada 2015 r. na scenie parafii MB Częstochowskiej w Szklanych Domach w Krakowie zaprezentowali się jak co roku artyści przybyli z wielu stron kraju. Wystąpiło  24 wykonawców, laureatów wyłonionych wcześniej w lokalnych festiwalach, przeglądach, konkursach. Posłuchać mogliśmy zarówno solistów, jak i zespoły, zaprezentowały się dzieci przedszkolne, ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna, licealna, a nawet dorośli. Jedni zauroczyli nas  pięknym głosem, inni kunsztem we władaniu instrumentami. Nie zabrakło strun, smyczków.  Jednak najbardziej oryginalnym instrumentem były kolorowe dzwonki, w które pomiędzy śpiewem uderzała mała artystka, Roksana Pieronkiewicz, laureatka II miejsca. Wszyscy uczestnicy przygotowali pięć pieśni, jednak wykonać mogli dwie wybrane przez Jury. Przesłuchania uczestników trwały od godziny 9:00, a najlepsi z nich mogli zaprezentować się na  Gali Finałowej połączonej z  rozdaniem nagród. Galę poprzedziła uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny ,której przewodniczył bp. Jan Szkodoń. W homilii nawiązał do słów Ojca Świętego .Jana Pawła II z Krakowskich Błoń w 1979 r. ??proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na  imię ?Polska?, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością??- synteza  tych słów ?Nasze dziedzictwa ?Polska?  jest  hasłem naszych festiwali.

 W słowie  prezes Krajowego instytutu Akcji Katolickiej Haliny Szydełkoposła na Sejm RP,  skierowanym do uczestników i organizatorów usłyszeliśmy m.in.?? Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba wciąż o nią zabiegać. Musimy o tym pamiętać zwłaszcza teraz, gdy wokół nas tak wiele konfliktów i niepokojów. Jesteśmy dumni z naszej historii i z nadzieją spoglądamy w przyszłość. Ta historia, jakże często dramatyczna i tragiczna, jest obecna w pieśniach. Kolejny już raz usłyszymy je w wykonaniu dzieci i młodzieży z całego kraju. Ten wspaniały repertuar, wpisujący się w naszą narodową tożsamość jest lekcją historii zarówno dla słuchaczy jak i wykonawców…? Pogratulowała laureatom i wszystkim uczestnikom festiwalu życząc dalszych sukcesów artystycznych, aby  te pieśni pozostały w sercach, przypominając o obowiązkach wobec Ojczyzny. Podziękowała też organizatorom, wyrażając ufność ,ze dzieło to będzie kontynuowane  w kolejnych lataach.

Główne wydarzenie było poprzedzone dzień wcześniej XIII Małopolskim Przeglądem Pieśni Patriotycznej, którego laureaci mogli się zmagać na Ogólnopolskim Festiwalu wraz z innymi uczestnikami z całej Polski. Całości towarzyszyła wystawa podróżnika Władysława Grodeckiego pt. ?Zostawili Ślad? ukazująca działalność  Polaków za granicą- m.in. inżynierów, misjonarzy-rodaków, którzy wnieśli znaczący wkład do rozwoju światowego dziedzictwa,  rodaków, z których możemy być dumni.

Jury podkreśliło bardzo wysoki i wyrównany poziom prezentacji festiwalowych. A oto jego werdykt:

Grand Prix Festiwalu  otrzymała Anita Dudczak z Publicznego Gimnazjum w Bereście, zaśpiewała pieśń ?Orzeł Biały? autorstwa Natalii Sikorskiej, która opowiada o walce i śmierci dzieci podczas II Wojny Światowej. Otrzymała Nagrodę Prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

W kategorii zespoły nagrodzono:

1 miejsce ex aequo:?Skrzypnianki? ze Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem, otrzymał Nagrodę KSM Arch Krakowskiej i zespół FourM? ze Szkoły Podstawowej w Drzewicy  otrzymał Puchar Prezesa Akcji Katolickiej  Archidiecezji  Krakowskiej.

2 miejsce – ?Trębaczewianie? z Trębaczewa

3 miejsce – Samorządowe Przedszkole nr 176 w Krakowie

W kategorii solistów przyznano następujące nagrody:

1 miejsce ex aequo: Maria Stachoń z Łososiny Dolnej, otrzymała nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty, Joanna Świrska z Czerska, otrzymała nagrodę Pani Poseł Barbary Bubuli i Karolina Kobielusz z Milówki, otrzymała nagrodę Gospodarza Parafii MB Częstochowskiej.

2 miejsce ex aequo: Katarzyna Fiedor z Zespołu Szkół w Michałowicach, Oliwia Żarnowska ze Szkoły Podstawowej nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, Oliwia Sioła  ze Szkoły Podstawowej w Szubrowicach oraz Roksana Pieronkiewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy

3 miejsce ex aequo: Alan Wittbrot z Gdańska i Aleksander Koczorowski z Poznania

Wyróżnienie otrzymały Aleksandra Oraczewska z Gimnazjum im. Bohaterów Ziemi Nowobrzeskiej  w Nowym Brzesku oraz Magdalena Kowal z Kłaja

Występy oceniało Jury w składzie: Rafał Marchewczyk ? przewodniczący, kierownik artystyczny i dyrygent chóru ?Vox Populi?, Stefania Głuch, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Jerzy Bożyk, piosenkarz i kompozytor jazzowy, teatrolog, przewodnik PTTK, oficer Związku Strzeleckiego ?Strzelec?, Barbara Brzezińska, artysta muzyk, kompozytor, wokalistka, Krystyna Kowalczyk, nauczyciel muzyki, dyrygent Chóru Nauczycielskiego ?Concentus? w Starachowicach i Urszula Miarczyńska ? Micorek, nauczyciel muzyki, animator kultury, wieloletni członek Jury Przeglądów Pieśni Patriotycznej

Na zakończenie Koncertu Galowego Wojciech Krakowiak, zastępca prezesa KSM Archidiecezji Krakowskiej wystąpił z przesłaniem w imieniu Organizatorów i Uczestników w którym podkreślił, że postawy patriotyczne naszych przodków zobowiązują nas do bycia dobrymi patriotami dzisiaj, do dumy z naszej Polskości, naszej historii ? wyraża to zawołanie  KSM: przez cnotę , naukę i pracę GOTÓW, ABY SŁUZYC Bogu i Ojczyźnie. W najbliższym czasie szczególna okazją do realizowania tej misji są nadchodzące Światowe Dni Młodzieży.

Wszyscy wykonawcy  oraz opiekunowie otrzymali  Dyplomy Uczestnictwa, Śpiewnik Pieśni Patriotycznych wydany nakładem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz szereg innych upominków. Ponadto Laureaci, otrzymali szereg  innych nagród: głównie cenne albumy renomowanych wydawnictw: Biały Kruk, Rafael, Petrus, AA, Klub Książki Katolickiej, obrazy, książki, słodycze, kalendarze, wydawnictwa informujące o regionie, zabytkach, rzeźby, płaskorzeźby, statuetki, bilety na trasę turystyczną i trasę górniczą do Kopalni Soli w Wieliczce, pobyt-warsztaty artystyczne w Domu Gościnnym w Szczawnicy, oraz wiele innych nagród i upominków od Organizatorów i Sponsorów.

 ?To piękne i budujące, że coraz więcej młodych interesuje się naszym dziedzictwem kulturowym, historią, pieśnią, tradycją? ? mówi Stefan Majerczak, koordynator festiwalu, jego pomysłodawca, wiceprezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej ? ?Spotkać ich można było nie tylko na scenie. Pragnę podkreślić zaangażowanie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, którzy szczególnie nas wspierali w organizacji Festiwalu?.

Przesłuchania przeglądowe i festiwalowe, oraz Koncert Galowy prowadzili  Edward Porębski, prezes lokalnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, radny Miasta Krakowa i   Joanna Kula prezes KSM Archidiecezji Krakowskiej.

Organizatorem była Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka, oraz Parafii MB Częstochowskiej jako Gospodarza miejsca, którym organizatorzy dziękują szczególnie za serdeczną gościnność.

Wojciech Krakowiak, Rzecznik Prasowy VI Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej

Stefan Majerczak, koordynator

patrz ? galeria

6 FESTIWAL PIEŚNI PATR. KRAKÓW 2015 FOTO ADAM STAWIARSKI (83)

2015-11-12