Wielkanoc 2015 – życzenia

triduum2015

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna
pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego,
spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,
zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.

Kolekta z Mszy Świętej Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

 

Jako dzieci Boga stajemy wobec daru Bożej Miłości, która odnawia w nas nadzieję życia i przynosi od Ojca Pełnego Miłosierdzia obietnicę wiernego prowadzenia na Bożych drogach.

Niech Światło Bożej Chwały napełni radością i pokojem, a Moc Ducha Świętego umocni wszelkie starania podejmowane we wspólnocie życia i wiary.

 

Bp Marek Solarczyk                                                      Halina Szydełko
Krajowy Asystent Kościelny                                           Prezes Zarządu
Akcji Katolickiej                                              Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Warszawa, Wielkanoc 2015 r.