Wybory w Krajowym Instytucie Akcji Katolickiej

Wybory w Krajowym Instytucie Akcji KatolickiejW Warszawie zakończyło się posiedzenie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej połączone jak co roku z rekolekcjami, w których udział wzięli także książa asystenci diecezjalnych struktur stowarzyszenia. Rekolekcje głosił ks. Bogusław Kowalski, proboszcz parafii katedralnej diecezji warszawsko-praskiej pw św. Floriana.

Z uczestnikami spotkał się krajowy asystent kościelny KIAK ks. bp Marek Solarczyk, który przewodniczył niedzielnej liturgii i wygłosił homilię, w której nawiązał m.in. do serii zamachów  w Paryżu swym dramatyzmem wpisujących się w pierwsze czytanie i Ewangelię św. Marka sygnalizujących nadejście czasów ostatecznych. Jak powiedział biskup Solarczyk: jest to zachęta i zaproszenie  Chrystusa skierowane do ludzi, aby potrafili dostrzec w sobie umiejętność odczytywania znaków,  a także obudzić wrażliwość odnajdywania w Słowie Bożym dobra Najwyższego. Podczas Mszy modlono się w intencji ofiar tragedii.

Dzień wcześniej 59 delegatów stowarzyszenia obradowało na posiedzeniu Rady KIAK, podczas którego przyjęli kalendarium, kierunki działania oraz zatwierdzili projekt budżetu na rok 2016. Zebrani podsumowali również II Krajowy Kongres, który odbył się we wrześniu w Krakowie. Obrady prowadziło prezydium w składzie: Jeremi Kalkowski (diecezja rzeszowska) – przewodniczący, Robert Denis (diecezja warszawsko-praska) – wiceprzewodniczący i Bożena Kwitowska (diecezja tarnowska) – sekretarz.

Odbyły się również wybory na prezesa Zarządu KIAK nowej kadencji. Zgodnie ze statutem organizacji delegaci wybrali trzech kandydatów, spośród których Konferencja Episkopatu Polski wskaże prezesa Akcji Katolickiej w Polsce na lata 2016-2020. Komisja skrutacyjna w składzie: Teresa Misiewicz, Teresa Jeszka i Mariusz Walter, po przeliczeniu kart do głosowania, poinformowała, że są to ? według liczby uzyskanych głosów ? Halina Szydełko, obecna prezes Zarządu KIAK, reprezentująca diecezję rzeszowską oraz dwójka członków Zarządu: Urszula Furtak, będąca jednocześnie prezesem Zarządu DIAK w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz prof. Zbigniew Trybuła będący również prezesem Zarządu DIAK w diecezji kaliskiej. Pozostali członkowie nowego 9-osobowego zarządu zostaną wybrani podczas wiosennego posiedzenia Rady KIAK, które odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku.

Podczas obrad przedstawili się nowi delegaci Rady: Janusz Leśniak ( diecezja siedlecka ), Krzysztof Pawlik (diecezja sandomierska) oraz Marek Pycia (diecezja kielecka). Z nowych asystentów diecezjalnych zaprezentował się ks. Piotr Wójcik z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim (diecezja drohiczyńska).

Delegaci przyjęli również przez aklamację wniosek Elżbiety Kaczmarek z Warszawy, członka Rady i dyrektor biura KIAK, o wszczęcie procedury ustanowienia św. Jana Pawła  II  patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Bożena Ulewicz, Członek Zarządu KIAK ds. kontaktów z mediam
foto.:  Jerzy Siwek, galeria – Marianna Strugińska-Felczyśka

patrz – galeria

Wybory w Krajowym Instytucie Akcji Katolickiej_16