00_szydelkoHalinaSzanowni Państwo,
Czcigodni Księża Asystenci
Drodzy Przyjaciele z Akcji Katolickiej!

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski z 16 kwietnia br., nowym prezesem Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej została nasza koleżanka z dotychczasowego zarządu ? Urszula Furtak, pełniąca również funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Serdecznie gratuluję Urszuli, której  życzę  wiele sił, zapału, wszelkiego dobra, a nade wszystko Bożej Opieki na czas sprawowania urzędu prezesa Akcji Katolickiej w Polsce.

Jednocześnie dziękuję wszystkim, z którymi miałam okazję współpracować w ciągu ostatnich kadencji zarówno na szczeblu krajowym jak i diecezjalnym. Wspólnie dokonaliśmy wiele. Wspomnę tylko krakowską konferencję Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej w roku 2010, coroczne spotkania w sejmie organizowane przez Zarząd KIAK oraz Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i Ruchu Światło i Życie, odnowienie Akcji Katolickiej w archidiecezji lwowskiej w roku 2011, czy podjęcie działań na rzecz powołania Akcji Katolickiej na Litwie ? w pierwszych dniach maja w Ełku odbędzie się spotkanie z udziałem kapłanów i laikatu z litewskich parafii. Nie można nie wspomnieć o II Krajowym Kongresie, w którym tak licznie uczestniczyły nasze diecezjalne struktury.

W czasie poprzednich kadencji byliśmy również obecni w strukturach FIAC reprezentując nasz kraj we władzach organizacji.  W czasie sprawowanego urzędu miałam okazję wizytować Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, gdzie dostrzegłam wielce wspaniałych inicjatyw diecezjalnych ? Białystok, Płock, Kraków, Wrocław, Kalisz, Warszawa – Praga, Radom, Częstochowa, Sandomierz, Bialsko-Białą, Tarnów, Przemyśl, Siedlce, Zielona Góra, Łódź, Poznań, Olsztyn, Lublin, Szczecin i mój rodzinny Rzeszów ? to niektóre z miejsc, które odwiedziłam. Wszędzie tam spotykałam członków i księży asystentów naszego stowarzyszenia zaangażowanych i oddanych jego misji. Wszystkim dziękuję za okazaną mi życzliwość oraz ogromny wkład pracy na rzecz Akcji Katolickiej. Dziękuję również za współpracę członkom Krajowego Zarządu wszystkich kadencji, podczas których miałam zaszczyt pełnić funkcję prezesa. Ta współpraca była dla mnie ogromnie cenna. Wielkim wsparciem była dla mnie dyrektor krajowego biura AK, której przekazuję słowa wdzięczności.

Szczególne podziękowania kieruję do Krajowych Asystentów Kościelnych Księży Biskupów za opiekę duchową, wsparcie i okazaną mi życzliwość.

Ze swej strony deklaruję dalszą pomoc w sprawach ważnych dla dalszego rozwoju naszego stowarzyszenia, tym razem z pozycji parlamentarzysty. Nie będę w tym osamotniona. W Sejmie RP tej kadencji zasiada liczna grupa posłów będących członkami  AK. Wspólnie reprezentujemy środowisko katolików świeckich w naszym kraju i tam wypełniamy nasze powołanie.

Mam nadzieję, że nadal będziemy się spotykać przy wspólnej pracy oraz podczas naszych pielgrzymek, rekolekcji i uroczystości kościelnych. Akcja Katolicka to ważna misja i ogromne wyzwanie. Zawsze pozostanie częścią mojego życia i zawsze będę ją wspierać na miarę moich możliwości.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam

Halina Szydełko