Z PIELGRZYMKĄ DO PANI JASNOGÓRSKIEJ – Konferencja w auli NIEDZIELI.

W pierwszym dniu pielgrzymowania na Jasną Górę członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w zorganizowanej przez Zarząd Krajowy konferencji w auli tygodnika katolickiego „Niedziela”.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prezes KIAK Urszula Furtak, a całe wydarzenie poprowadził rzecznik prasowy Akcji Katolickiej w Polsce dr Artur Dąbrowski. Wykłady poprzedzone zostały wystąpieniami ks. bp. Marka Solarczyka – Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej oraz reprezentującego Lidię Dudkiewicz – Redaktor Naczelna „Niedzieli” – ks. dr. Jacka Molkę – również redaktora „Niedzieli”.

Spotkanie obejmowało również dwa wykłady, które wygłosili: prof. dr. hab. Marek Łuczak – sekretarz tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz prezes fundacji „Servire homini” – ks. Sławomir Bednarski.

Po zakończeniu wykładów, zebrani w auli redakcji „Niedzieli” członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej, mieli okazję do dyskusji panelowej, którą animowali przy stole prezydialnym – bp. Marek Solarczyk, prof dr hab. ks. Marek Łuczak, ks. Sławomir Bednarski, Urszula Furtak – prezes Krajowego Instytutu oraz Lidia Dudkiewicz – naczelna „Niedzieli”.

W spotkaniu uczestniczyli byli prezesi KIAK oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej z Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu konferencji pielgrzymi z Akcji Katolickiej uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim oraz nocnym czuwaniu w Kaplicy Cudownego Obrazu.

AD
patrz – galeria
001