3. MAJA 2016 ZAPRASZAM DO MATKI BOŻEJ

Szanowni Państwo!
Drodzy członkowie Akcji Katolickiej!

W homilii podczas Eucharystii celebrowanej pod Szczytem Jasnej Góry 4 czerwca 1979 r. św. Jan Paweł II powiedział: ?Jestem człowiekiem zawierzenia. Nauczyłem się nim być tutaj!?

Jasna Góra zajmuje szczególne miejsce w życiu i działalności Akcji Katolickiej w Polsce. To tutaj, do tronu Królowej Polski, przybywamy w czerwcu każdego roku z różnych stron Ojczyzny. W tym szczególnym miejscu, pociągnięci przykładem świętego Jana Pawła II, pod czujnym okiem Matki, uczymy się być Akcją zawierzenia.

Wyrażony w charyzmacie naszego stowarzyszenia dar ścisłej współpracy z hierarchią kościelną, przejawia się szczególnie w widzialnych znakach jedności. Właśnie tą jedność z Pasterzami Kościoła w Polsce, pragniemy szczególnie wyrazić w podczas obchodów uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w dniu 3. maja 2016 r.

Jako czciciele Maryi Królowej Polski zadbajmy o to, by w dniu dziękczynienia za 1050. Rocznicę Chrztu Polski oraz w 50. Rocznicę Milenijnego Aktu Oddania w niewolę miłości Matce Najświętszej, dotarło na Jasnej Górę nas jak najwięcej. W sposób szczególny, podczas Mszy św. pontyfikalnej, wspólnie z przedstawicielami Episkopatu dokonamy ponownego Aktu Zawierzenia.

Z serdecznym zaproszeniem

Urszula Furtak, Prezes Zarządu KIAK

Ak3majjgora2016Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski Jasna Góra, 1-3 maja 2016 r.

Szczególnie zapraszam 3. maja o godz. 11.00. gdzie przed szczytem Jasnej Góry sprawowana będzie Eucharystia. Homilię wygłosi metropolita poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Przybyłych pielgrzymów powita o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów.

Podczas Eucharystii złożony zostanie Akt Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Wszyscy członkowie Akcji Katolickiej proszeni są o zabranie transparentów i banerów z logotypem Akcji Katolickiej. 

Program:

1 maja (niedziela)

 17.00 – Msza św. – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Zakończenie Jasnogórskiej Nowenny przed 1050 rocznicą Chrztu Polski

18.30 – Sala Rycerska – Dysputa Jasnogórska. Prezentacja Millenijnego Aktu Oddania Matce Bożej z 1966 r.

21.00 – Apel Jasnogórski – abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

2 maja (poniedziałek)

 18.30 – Procesja Maryjna po Wałach jasnogórskich – o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry

19.00 – Msza św. ? o. Grzegorz Bartosik, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

21.00 – Apel Jasnogórski ? o. Stanisław Jarosz

Czuwanie ? Bractwo NMP Królowej Polski, Sodalicja Mariańska, Ruchy Maryjne, Ojcowie Pasjoniści z Łodzi

3 maja (wtorek)

 5.30 – Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie

6.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej. Msza św. z homilią – o. Mariusz Tabulski, definitor generalny Zakonu Paulinów

10.00 – Modlitwa dziękczynna: ?Maryja w dziejach Narodu Polskiego? – Instytut Prymasa Wyszyńskiego, o. Kamil Szustak

10.45 – Ingres Księży Biskupów

11.00 – Msza św. z homilią – abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Powitanie – o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Ojców Paulinów. Złożenie Aktu Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i na emigracji w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Przyrzeczenie Duchowej Adopcji /po Komunii św./

14.00 – Droga Krzyżowa – o. Stanisław Jarosz + Animatorzy Duchowej Adopcji

16.15 – Różaniec – o. Bartłomiej Maziarka

18.30 – Procesja Eucharystyczna po Wałach jasnogórskich – o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów

19.00 – Msza św. na Szczycie z homilią ? abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; Akt Zawierzenia Matce Bożej

21.00 – Apel Jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego ? bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego