Akcja Katolicka rozszerza swoją działalność na Litwę i Łotwę

W środę 04 maja 2016 r. w Suwałkach odbyło się spotkanie duchownych i osób świeckich mające na celu podzielenie się doświadczeniami z działających już 20 lat Akcji Katolickiej w Polsce i Diecezji Ełckiej z gośćmi z sąsiednich krajów. Spotkanie to było kontynuacją wcześniejszego spotkania, biskupów Litwy i Łotwy z przedstawicielami Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w kwietniu 2012r. w Zielonej Górze. Czas pokazał, że budzenie świadomości zbudowania oddanej Kościołowi grupy świeckich przynależących do Akcji Katolickiej a więc realizujących ścisłą współpracę z hierarchią Kościoła, działających w Kościele i dla Kościoła, wcale nie jest proste.

Spotkanie zorganizowano w Suwałkach w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej gdzie zebrało się ponad 80 osób, które dyskutowały jak reaktywować działające przed wojną stowarzyszenie katolików świeckich. W spotkaniu uczestniczył bp Jerzy Mazur, Biskup Diecezji Ełckiej oraz Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce, która to przedstawiła rys historyczny Akcji Katolickiej, zwracając uwagę na szczególną troskę o to dzieło kolejnych papieży, ale także pokazując bogactwo podejmowanych dzieł w różnych diecezjach Polski. Z wielką troską wypowiadał się ksiądz biskup Jerzy Mazur, który zaznaczał, jak ważną rolę w Kościele Katolickim odgrywają osoby świeckie.

Wśród gości spotkali się przedstawiciele pięciu diecezji litewskich oraz przedstawiciel Łotwy Elvis Rudowicz, diakon kończący seminarium w Ełku. On także podkreślił potrzebę odbudowania tej formacji. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz. Nie zabrakło również przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej na czele z prezesem Cezarym Domitrz oraz prezesami POAK z Suwałk, oni to pozostaną na miejscu do ścisłej współpracy i pomocy rozwinięcia działalności w sąsiednich krajach. Z radością zaznaczono, że zainteresowanie wznowieniem działalności Akcji Katolickiej  w krajach ościennych jest spore a rozpalony ogień trzeba podsycać wzajemną pomocą i modlitwą w tej intencji.

W godzinach popołudniowych w Ełku odbyło się spotkanie Prezes KIAK z przedstawicielami Diecezjalnej Akcji Katolickiej oraz księży asystentów. Podczas spotkania zaprezentowano bogatą działalności DIAK a po niej w dyskusji poruszono wiele tematów m.in. kierunki rozwoju i trosk Akcji Katolickiej. Wiele miejsca poświecono tematowi ochrony życia i świętowania niedzieli. W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób.

patrz – galeria

akwpl litwa lotwa