Akcja Katolicka w Roku Jubileuszu Chrztu Polski.

akjub966W roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski Akcja Katolicka włączy się w centralne i diecezjalne obchody tego wydarzenia. 500. przedstawicieli organizacji z całego kraju weźmie udział w świętowaniu jubileuszowym, które 16 kwietnia odbędzie się na Stadionie INEA w Poznaniu. Akcja Katolicka obecna będzie także na uroczystościach w Gnieźnie.

            Stowarzyszenie podejmie też własne inicjatywy. Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę, zaplanowana na 17-18 czerwca, odbędzie się pod hasłem ?Z dziękczynieniem za łaskę chrztu i chrześcijańską Polskę?. Pielgrzymce towarzyszyć będzie konferencja poświęcona jubileuszowi.

            Natomiast 26 listopada, w Sejmie RP, odbędzie się kolejna konferencja nt. ?Chrześcijańskie fundamenty polskiej państwowości? organizowana przez Zarząd KIAK i Parlamentarny Zespół członków i sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło i Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Warto dodać, że zespołowi przewodniczy członek AK z diecezji radomskiej, poseł Robert Telus, a w skład prezydium weszła również poseł Halina Szydełko ? prezes Zarządu  Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

            Zespół, który zainicjował swoją działalność w sejmie poprzedniej kadencji niedawno zawiązał się ponownie. W jego skład weszło m.in. 23 parlamentarzystów rekomendujących się członkostwem w naszym stowarzyszeniu. W najbliższą środę (27 bm.) odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu poświęcone kwestiom naprotechnologii. Jak powiedziała Halina Szydełko, posłowie zamierzają wypracować zasady promowania i finansowania tej metody leczenia bezpłodności. (bu)