I. Kongres Teologii Praktycznej pt.: POLSKA KRAJEM MISYJNYM?

ZAPROSZENIE I Kongers misyjnyWydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, serdecznie zaprasza do udziału w I. Kongresie Teologii Praktycznej pt.: POLSKA KRAJEM MISYJNYM?

Kongres odbędzie się w dniach 19-21 września 2016 w Warszawie. Miejsce: Kampus Dewajtis, Aula Jana Pawła II oraz  Kampus Wóycickiego, Auditorium Maximum wg załączonego programu.

Trzydniowe spotkania kongresowe będą przebiegać pod tematami: dzień pierwszy – widzieć, dzień drugi – oceniać i w ostatnim dniu – działać. W zaplanowanych sesjach plenarnych poruszonych zostanie wiele ważnych i pomocnych również w formacji osób zaangażowanych w działalność Akcji Katolickiej tematów.

Zarząd KIAK reprezentować będzie Elżbieta Olejnik, członek Zarządu KIAK. Więcej szczegółów, również koszty uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie: www.teologia.uksw.edu.pl oraz www.kongrestp.uksw.edu.pl.

W sprawach organizacyjnych kontakt: Mateusz Jakub Tutak, e-mail: kongresteologiipraktycznej@gmail.com

Zapraszamy do udziału.

——————————————————

Program

19 września 2016r.

Temat dnia: WIDZIEĆ

Miejsce: Kampus Dewajtis, Aula Jana Pawła II

11.00:   Msza św. inauguracyjna

12.30:   Obiad

14.00:   Oficjalne rozpoczęcie Kongresu

14.30:   I SESJA PLENARNA

  • Od świętego gaju do winnicy Pańskiej?Działalność misyjna i duszpasterska na etapie zaszczepiania chrześcijaństwa w Polsce i na Pomorzu (X-XIII wiek), prof. dr hab. Stanisław Rosik, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego
  • ?Kościół przyniósł Polsce Chrystusa? (św. Jan Paweł II). Rola kaznodziejstwa w chrystianizacji Polski, ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

15.30:   Przerwa

16.15:   II SESJA PLENARNA

  • Pomiędzy katechezą w parafii a szkolnym nauczaniem religii. Z historii katechizacji dzieci i młodzieży w Polsce (XVI-XX wiek), bp prof. UKSW dr hab. Wojciech Osial, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • W poszukiwaniu drogi. Między dziś i jutro Kościoła w Polsce, ks. prof. dr hab. Adam Przybecki, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza
  • Dyskusja

18.00: Kolacja integracyjna


20 września 2016r.

Temat dnia: OCENIAĆ

Miejsce: Kampus Wóycickiego, Auditorium Maximum

9.00: SESJA PLENARNA

  • Nasz kraj misyjny między ?dziś? i ?jutro?, o. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

9.30: Przerwa (organizatorzy udostępniają możliwość zwiedzenia kampusu UKSW)

10.30: SESJE TEMATYCZNE

Do wyboru udział w jednym z czterech sympozjów dotyczących podmiotów duszpasterskich:

1. Grupa: Duszpasterstwo dzieci
Prowadzący: ks. dr hab. Marian Zając, prof. KUL
Prelegenci: dr Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW; ks. dr hab. Hubert Łysy, UO; ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL; dr Jolanta Kurosz, UAM
Relator: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

2. Grupa: Duszpasterstwo młodzieży
Prowadzący: ks. dr hab. Zbigniew Marek SJ, Akademia Ignatianum
Prelegenci: ks. prof. dr hab. Adam Kalbarczyk, UAM; ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof KUL; ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, UT
Relator: ks. dr Jarosław Kowalczyk

3. Grupa: Duszpasterstwo dorosłych
Prowadzący: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk, KUL
Prelegenci: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, UKSW; ks. dr Sławomir Płusa, KUL; o. dr hab. Marek Fiałkowski, KUL
Relator: ks. dr hab. Leszek Szewczyk, UŚ

4. Grupa: Duszpasterstwo starszych i chorych
Prowadzący: ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM
Prelegenci: ks. dr Roman Ceglarek, WSD Częstochowa; ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII; ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda, KUL
Relator: ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT Wrocław

Miejsce: Kampus Dewajtis

13.30: Obiad

14.30: Spotkanie Stowarzyszeń

17.30: Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego

18.30: Kolacja

19.30: Koncert


21 września 2016 r.

Temat dnia: DZIAŁAĆ

Miejsce: Kampus Dewajtis, Aula Jana Pawła II

9.00: IV SESJA PLENARNA

Nawrócenie pastoralne i duszpasterstwo misyjne w Polsce?, ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Planowanie duszpasterskie w kontekście współczesnych wyzwań, bp prof. KUL dr hab. Wiesław Śmigiel, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.00: Przerwa

10.30: V SESJA PLENARNA

Sprawozdanie z sesji tematycznych

Dyskusja

Oficjalne zakończenie Kongresu

12.30: Msza św. pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

14.00: Obiad