?Idźcie i głoście? ? Poznańskie Forum Duszpasterskie

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji poświęconej ostatniemu etapowi czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, któremu towarzyszą słowa ?Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa?.

Sesja pt. ?Idźcie i głoście?, przygotowywana po raz ósmy w ramach Poznańskiego Forum Duszpasterskiego, odbędzie się w sobotę, 24 września br. w Poznaniu. Znakomici prelegenci przybliżą nam treść przesłania kolejnego roku duszpasterskiego, które realizować będziemy

w Kościele od pierwszej Niedzieli Adwentu. Na mocy sakramentu chrztu świętego jesteśmy posłani aby głosić Chrystusa świadectwem życia i słowem. Jako członkowie Akcji Katolickiej możemy to czynić również w sposób zorganizowany, we wspólnocie, jednak  aby realizować nasze powołanie potrzebujemy nieustannej formacji. Sesja ?Idźcie i głoście? będzie dobrym wprowadzeniem do naszej pracy apostolskiej w nowym roku liturgicznym.

Zgłoszenia (imię nazwisko, diecezja) przesłać należy do sekretariatu Forum  do 16 września br. pocztą elektroniczną na adres: akcjakatolicka@archpoznan.pl lub diak@poznan.ak.org.pl albo faxem: 61/ 852 97 66.  Wpłaty wpisowego w wysokości 10 zł od osoby można dokonać przelewem na konto DIAK Poznań, Bank PEKAO S.A. II O Poznań, nr 10 1240 1763 1111 0000 1812 9605 (w tytule przelewu Sesja) lub ? po wcześniejszym  zgłoszeniu ? bezpośrednio przed Sesją w recepcji.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

 Kościół pw. Św. Rocha, ul. św. Rocha 10

09:30 – Msza Św. koncelebrowana, przewodniczy JEm Ksiądz Kardynał Gerhard L. Muller, Watykan

 Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2

11:15 – Otwarcie Sesji

Słowo wprowadzające  JE Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Misja Kościoła wobec współczesnego świata – JEm Ksiądz Kardynał Gerhard L. Muller, Watykan

Rola sztuki w działalności misyjnej Kościoła  Ojciec Marco lvan Rupnik SJ, Rzym

13.15 – Przerwa na kawę

14.10 – Interludium muzyczne

14 20 – Współczesny człowiek wobec religii  capax Del czy religijnie niemuzykalny? – JE Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki

Dyskusja panelowa – prowadzący: ks. Wojciech Nowicki, Dyrektor Radia Emaus

uczestnicy: prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, prof. dr hab. Krystyna Czuba, dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW

Pytania do prelegentów

16.00 – Zakończenie Sesji

Zgłoszenia: www.poznan.ak.org.pl, akcjakatolicka(g)archpoznan.pl, tel. 668 385 356

PROGRAM w pdf – Program forum_2016_Poznan