Jezus Chrystus nasz Król i Pan

Tegoroczna liturgiczna uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończyła obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Z perspektywy czasu, można powiedzieć, że byliśmy świadkami historycznego faktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana przez nasz naród ale też zamknięcia Drzwi Świętych, którego dokonał papież Franciszek. W ten sposób papież przekonuje nas o tym, że misję o Bogu bogatym w miłosierdzie, należy łączyć z osobą Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Można odnieść wrażenie, że Franciszek, przypomina nam członkom Kościoła o tym, by powierzona panowaniu Chrystusa cała rzeczywistość ziemska i kosmiczna, przerodziła się w fakt uproszenia Boga – ?o wylanie Jego miłosierdzia jak rosy porannej, aby była owocna jak historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przyszłości z udziałem wszystkich? (MV,5). W zamknięciu Drzwi Świętych, zawiera się pewna symbolika, która przekonuje nas o tym, że Chrystus, zanim powróci jako Sędzia sprawiedliwy, to w pierwszej kolejności przyjdzie do nas – ?jako Król miłosierdzia? (Dz, 83).

Drzwi Kościoła ukierunkowane są na świat. To przez nie wchodzimy w ?przestrzeń świata?, który od nas chrześcijan, powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej, oczekuje tego, byśmy na jego gruncie zaszczepili życiodajne wartości ewangeliczne i szerzyli Królestwo Chrystusa. To właśnie na niniejszą kwestię poddania władzy Chrystusa, wszelkich obszarów ludzkiej egzystencji, zwracał uwagę papież Pius XI. W encyklice ?Quas primas?. Wspomniany dokument przypomina nam, że: – ?bardzo wielu usunęło Jezusa Chrystusa i i Jego najświętsze prawo ze swych obyczajów, z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego? (QP,1).

Wspomniane wyżej obszary wymagają obecności dobrze uformowanego laikatu, który mierząc się z realnymi siłami zła, podda na nowo, panowaniu Chrystusa całą rzeczywistość ziemską. W uroczystość Chrystusa Króla, bardziej niż w jakimkolwiek momencie naszego trudu apostolskiego, przypominamy sobie, że Chrystus, swym panowaniem, dzieli się ze swoim ludem, dając mu możliwość partycypacji w swym potrójnym urzędzie: kapłana, proroka i króla (por. ChL, 14).

Wśród urzędów Chrystusa, funkcja królewska, posiada szczególne znaczenie. Uczestnictwo
w królewskiej władzy Chrystusa, stanowi dla członka Akcji Katolickiej, przede wszystkim wezwanie do – ?przezwyciężania w samym sobie, panowania królestwa grzechu?. I właśnie na niniejszą kwestię, zwrócił nam uwagę papież Pius XI, we wspomnianej encyklice ?Quas primas?. Ojciec Święty wyraził olbrzymie pragnienie, by Zbawiciel, był autentycznym królem ludzkich umysłów, serc i woli (por. QP, 4).

Przeżywając Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, mieliśmy okazję wspólnie z Pasterzami Kościoła oraz przedstawicielami władz z Prezydentem RP na czele, poprzez jubileuszowy akt, przyjąć Jezusa za Pana i Króla. Polscy Biskupi przypomnieli nam, że: – ?w proklamacji aktu nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uznania Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwencje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie?.

W wydarzeniu wzięła udział bardzo liczna grupa przedstawicieli Akcji Katolickiej, na czele z Panią Prezes Akcji Katolickiej w Polsce Urszulą Furtak, członkami Zarządu Krajowego oraz licznymi Prezesami Diecezjalnych Instytutów. Przyjeżdżający przedstawiciele Akcji Katolickiej do Łagiewnik, na tę historyczną uroczystość, dotarli blisko czterdziestoma autokarami z wielu stron naszego kraju. Jedni pod sztandarami i emblematami na placu, inni uczestniczyli w oprawie liturgii Mszy Św., lecz wszyscy powracali do domów umocnieni modlitwą całego zgromadzonego Kościoła.

AD

foto: Adam Stawiarski i Ryszard Furtak

patrz – galeria

Łagiewniki 19.11.2016 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (32)