Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

do okna głównegoWarszawa, 05.11.2016 r.

W ramach jesiennego spotkania rekolekcyjnego w dniach 04-06.11.2016 w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na Bielanach w Warszawie, obradowała Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. W spotkaniu uczestniczył Biskup Marek Solarczyk, któremu podziękowano za czas wspólnej pracy apostolskiej oraz Biskup Mirosław Milewski, którego KEP powołała 05 października br. na funkcję  Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej.

 Przybyli z 36 diecezji przedstawiciele Rady zapoznali się z działaniami ostatniego półrocza. Poddano retrospekcji głównie wydarzenia na poziomie struktur krajowych. Dominującym punktem obrad była dyskusja nad obszarami rozwoju Akcji Katolickiej. Omówiono szerokie potrzeby formacyjne w tym różne formy rekolekcji oraz przygotowanie materiałów formacyjnych niezbędnych szczególnie dla nowo tworzonych Parafialnych Oddziałów  AK.  Zastanawiano się nad perspektywami rozwoju Akcji Katolickiej, w świetle zmieniającej się mentalności polskiego społeczeństwa. Podczas obrad poruszono temat wzmocnienia relacji AK & KSM czyli młodzieżowej Akcji Katolickiej. Rada podjęła również temat umocnienia współpracy na polu asystent kościelny a świecki,  rozeznano także potrzeby i oczekiwania wobec Zarządu Krajowego.

 Rada Krajowa AK przyjęła Księgę Znaku, która określa dozwolone formy loga Akcji Katolickiej, którego jednolite postrzeganie w szerokiej przestrzeni medialnej jest niezmiernie ważne. Powołaniem Komisji Statutowej, na wniosek KEP, rozpoczęto prace nad utworzeniem jednolitych Statutów diecezjalnych oraz kolejną nowelizacją Statutu KIAK.

 Podczas obrad zapoznano się ze stanem przygotowań do przyjęcia Św. Jana Pawła II jako patrona AK w Polsce. Rada KIAK wyraziła radość z podjętej organizacji Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

 Podczas spotkania zatrzymano się nad bieżącymi działaniami legislacyjnymi w ochronie życia poczętego dziecka. Uznano, za niezwykle ważne świadectwo szerokiej obecności oraz omówiono udział diecezjalnych instytutów w obchodach zakończenia Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia Bożego, zaplanowanego na 19 listopada br. w przeddzień Święta Patronalnego Akcji Katolickiej przypadającego w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

 Bezsprzecznie uznano, że przestrzeń działalności AK jest dziś ogromnie duża a zatem potrzeba wzmocnienia struktur a także osobistej determinacji każdego w tym by burzyć święty spokój, by nieustannie iść i głosić Chrystusa.

 Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 

Urszula Furtak, Prezes KIAK

 

Przewodniczący Zebrania Rady KIAK
Kazimierz Kryla, Wiceprezes KIAK