Komunikat Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Rada Krajowego Instytutu AK obradowała na zwyczajnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie na Bielanach. Zebrani gratulowali wyboru przez Konferencję Episkopatu Polski i powierzenia Urszuli Furtak z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przewodzenia Akcji Katolickiej w naszym kraju. Przyjęli także sprawozdania z działalności AK w Polsce za miniony rok oraz wybrali członków władz krajowych na następną kadencję 2016-2020. W skład nowego Zarządu KIAK weszły następujące osoby, obejmując funkcje: Kazimierz Kryla wiceprezes, Archidiecezja Przemyska, Wiesław Smereczyński wiceprezes,  Diecezja Toruńska, Zbigniew Trybuła, sekretarz, Diecezja Kaliska, Mieczysław Falkowski skarbnik Archidiecezja Gdańska, Artur Dąbrowski, do kontaktu z mediami,  Archidiecezja Częstochowska oraz członkowie Zarządu Bogumiła Kania – Łącka, Archidiecezja Poznańska, Elżbieta Olejnik, Archidiecezja Warszawska i Halina Szydełko, Diecezja Rzeszowska.

Podczas spotkania Rady omówiono kierunki rozwoju AK na najbliższe lata. Szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie duchowości poprzez osobistą i wspólnotową formację. Wśród poruszanych tematów uznano szczególną potrzebę wzmocnienia rodziny Akcji Katolickiej tworzonej przez kapłanów i świeckich. Podkreślono ważność widocznej działalności w przestrzeni społecznej podczas uroczystości państwowych, patriotycznych i kościelnych na każdym szczeblu jej działalności. Nowy Zarząd KIAK podejmie aktywne włączenie całych struktur w trwające obchody Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zwrócono uwagę na potrzebę wyraźnego wzmocnienia przez członków AK działań legislacyjnych w ochronie życia poczętego dziecka, bez wyjątków, przy jednoczesnej opiece nad matką i rodziną poczętego dziecka. Bardzo ważną rolę w formacji członków AK spełniają dokumenty Kościoła, szczególną uwagę zwrócono na ostatnią adhortację Papieża Franciszka ,,Amoris Laetitia”. Wśród innych tematów znalazła się przypadająca w czerwcu doroczna pielgrzymka AK na Jasną Górę oraz pomoc biskupom w odbudowaniu struktur AK w krajach sąsiadujących z Polską.

Rada wyraziła swoją wielką radość z obecności asystentów diecezjalnych na czele z asystentem krajowym biskupem Markiem Solarczykiem. Bezsprzecznie uznano, że tylko oddana wzajemna współpraca świeckich i asystentów kościelnych oraz zatroskanych biskupów może być iskrą do wzmocnienia i rozwoju tego Bożego dzieła w Polsce.

 Króluj nam Chryste!

W imieniu Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

 Prezes KIAK Urszula Furtak

Warszawa, 23.04.2016

patrz – galeria

rada kiak.001